Вие въведохте амперчас

Няма намерена дума амперчас

Вероятно сте искали да изпишете някоя от следните думи?

премачкам

презрамча

запречвам

препасвам

пресичам

прекачвам

сепарирам

причесвам

прескачам

разчесвам