гово̀ря

Значение на думата говоря

говориш, мин. св. говорих и говорих, мин. прич. говорил и говорил, несв.
1. Използвам устна реч, владея устната реч или някакъв език. То е още малко, не може да говори. Говоря с грешки. Говорите ли български език?
2. Какво/за какво. Изразявам мислите си на глас, съобщавам. Говорих дълго. Говорих за новия град. Той говори само истината. Говоря бавно и с удоволствие.
3. С кого/на кого. Общувам, водя разговор. Искам да говоря с тебе. Не чуваш ли, на тебе говоря.
4. Произнасям реч, слово. Сега ще говори новият председател.
5. Свидетелствам. Това говори, че още в началото на века се развиват подобни процеси.говори се. Безл. Битува, съществува мнението. Говори се, че ще се женят.говоря си. 1. Говоря сам на себе си.
2. Само мн. Общуваме, поддържаме връзки, отношения. Не си говорим вече една година.
същ. говорене, ср.

Синоними на думата говоря

(гл.) казвам, думам, гълча, хортувам, приказвам, разказвам, разговарям, обяснявам, беседвам, проговорвам, обаждам се, продумвам, изговарям, произнасям, мълвя, промълвим, шепна, прошепвам, наговорвам, глаголствам, многоглаголствам, водя разговор, казвам си, вземам думата, казвам си думата, излагам се, изразявам се, изказвам се, конферирам
(гл.) съветвам, увещавам, въздействувам
(гл.) свидетелствувам
(гл.) нареждам, занареждам
(гл.) бърборя, плещя, ломотя
(гл.) соча, подсказвам, издавам, означавам
(гл.) съобщавам, предавам, изразявам
(гл.) учленявам

Превод на думата говоря на английски език

1. speak, talk (за about, of с to, with)
ГОВОРЯ пред (публика, събрание) address
ГОВОРЯ с някого за нещо speak/talk to s.o. about s.th.; speak/talk about s.th. to s.o.
за кого говорите? who are you talking about?
за какво ти говореше той? what was he speaking to you about?
какво говориш! what are you talking about! ГОВОРЯ бързо/бавно/на висок глас/ясно/надълго и нашироко speak fast/slowly/loudly/clearly/at length
ГОВОРЯ ясно speak out/up
говори по-ясно speak out! говори пo-високо speak up! ГОВОРЯ несвързано ramble, meander
ГОВОРЯ превзето mince o.'s words
ГОВОРЯ английски speak English
ГОВОРЯ английски добре speak good English, speak English well
ГОВОРЯ много talk too much, be a great talker
не ГОВОРЯ много speak little, be a man of few words; keep o.'s mouth shut, keep things to o.s.
не си говорим we are not on speaking terms
ГОВОРЯ на себе си talk to o.s., soliloquize
ГОВОРЯ от себе си (от свое име) speak in o.'s own person, speak for o.s.
ГОВОРЯ без заобикалки speak plainly
ГОВОРЯ направо not mince matters
ГОВОРЯ направо на някого be plain with s.o.
ГОВОРЯ със заобикалки beat about the bush
ГОВОРЯ, за да печеля време talk against time
ГОВОРЯ едно, a върша друго play fast and loose; not practice what one preaches
ГОВОРЯ откровено speak o.'s mind
ГОВОРЯ свободно (каквото мисля) speak out/up
ГОВОРЯ против някого зад гърба му backbite
ГОВОРЯ свободно езика be fluent in a language
ГОВОРЯ глупости talk nonsense
ГОВОРЯ добре/лошо за speak well/ill of
ГОВОРЯ за политика talk politics
ГОВОРЯ по работите си talk/discuss business
ГОВОРЯ за служебни/професионални работи talk shop
ГОВОРЯ пред аудитория address an audience, speak to an audience
ГОВОРЯ от името на speak for
ГОВОРЯ по телефона speak on the telephone, (в даден момент) be on the telephone/line
ГОВОРЯ пo радиото give a talk on the radio
говори се there is (some) talk (за about, of)
говори се, че скоро щял да се върне there is some talk of his returning soon
за това се говори много this is widely discussed/much talked about
целият град говори/всички говорят за това it is the talk of the town
както се говори as report has it/goes
много се говори и малко се работи there's too much talk and not enough work
детето не говори още the child hasn't learnt to speak yet, the child does not talk yet
детето почва вече да говори the child is learning to talk
ГОВОРЯ и за трима sl. talk the hind leg off a donkey
разг. talk nineteen to the dozen
не бива/смея да ГОВОРЯ my mouth is closed
внимавам какво ГОВОРЯ keep a watch on o.'s tongue
връща ми се способността да ГОВОРЯ find o.'s tongue
да не говорим за to say nothing of, let alone
пък да не говорим за not to mention; not to say anything about
да не говорим за това let that pass
да не говорим повече за това let's drop the subject
да не говорим повече по тоя въпрос let us dismiss the subject
говори София this is Sofia calling
2. (свидетелствувам) speak, argue (за for), be evidence (of)
ГОВОРЯ добре за speak/argue well for
ГОВОРЯ зле за speak ill/badly for
не ГОВОРЯ добре за not speak well for
ГОВОРЯ в полза на/против tell/argue for/against
ГОВОРЯ против (за факти, показания) tell/militate against
фактите не ГОВОРЯт в твоя полза the facts are not in your favour, the facts are against you
всичко говори за това, че everything points to the fact that
това ясно говори, че this shows clearly that, this clearly evinces that
това говори само за себе си this speaks for itself
тоя факт говори сам за себе си this fact tells its own story
това не ми говори нищо it conveys nothing to me


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG