да̀вам

Значение на думата давам

даваш, несв. и дам 2 , св.
1. Какво, на кого/какво. Поднасям нещо на някого, за да го вземе. Дадох парите на майка си.
2. Какво, на кого/какво. Предоставям за ползване. Давам стаята под наем.
3. Разг. Какво. Представям, излъчвам, показвам. Кой филм дават в киното днес?
4. Разг. На кого. Определям възраст. Колко години и даваш?
5. Позволявам, разрешавам нещо да се извърши. Не давам да го биете!
6. Разг. Продавам. Много скъпо давате доматите.
7. Разг. Определям или плащам някаква цена. Колко даваш за този апартамент?
8. Съобщавам, казвам. Дадох му адреса си.
9. Устройвам, уреждам, провеждам. Давам прием.
10. Пораждам, отделям, нося. Някои крави дават много мляко. Ябълката дава плод всяка година.
11. Възлагам, връчвам. Дадоха ни три задачи за домашна работа.
12. В съчетание със съществително име – действие според значението на съществителното. Давам заповед (заповядвам). Давам отговор (отговарям). Давам съвет (съветвам). Давам подслон (подслонявам).
13. Жарг. За жена – приемам предложение за полов акт. Защо не ми даваш?давам се/дам се. Оставям се да бъда победен, позволявам някой да има надмощие над мене. Не се давам и на най-добрия математик в класа.
Давам вид. Показвам намерение.
Давам в ръцете. Предоставям нещо без труд или усилие от страна на някого.
Давам гръб.
   1. Изразявам пренебрежение.
   2. Преставам да се интересувам.
Давам крила (на някого).
   1. Повишавам самочувствието; насърчавам, окрилявам.
   2. Осигурявам възможност за развитие.
Давам лице (на нещо). Правя да има добър външен вид.
Давам път. Подпомагам развитието на някого или нещо; подпомагам.
Давам пътя. Изгонвам, изпъждам.
Давам си вид. Преструвам се.
Давам главата/живота си. Жертвам се.
Давам си залъка от устата. Лишавам се от най-необходимото за някого или нещо.
Давам си сметка. Ясно съзнавам, оценявам.
Давам си труд. Полагам усилия, старая се.
Давам тон. Предизвиквам или насочвам развитието на нещо.
Давам урок. Правя нещо, което да накара някого да осъзнае неправилната си постъпка.
Давам ухо. Ослушвам се, стремя се да доловя нечии думи или някакъв шум.
Дай боже. Дано.
Дал бог/господ. Разполагам с нещо; има, в наличност е.
Взел-дал.
   1. Напълно изнемощял, остарял, неспособен човек.
   2. Похабен, износен, негоден предмет.

Синоними на думата давам

(гл.) предавам, подавам, връчвам, отстъпвам
(гл.) предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам
(гл.) продавам
(гл.) продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам
(гл.) възнаграждавам, награждавам
(гл.) позволявам, разрешавам
(гл.) устройвам, уреждам, представям
(гл.) изнасям, изпълнявам
(гл.) нося, донасям
(гл.) подарявам, оставям, завещавам
(гл.) допускам
(гл.) показвам, отбелязвам, бележа, соча
(гл.) описвам, обрисувам
(гл.) присъждам, отсъждам, отпускам
(гл.) раздавам, предписвам, прилагам

Превод на думата давам на английски език

(дам)
1. give (някому нещо someone something, something to someone); (подавам) hand, pass; (за обща цел) contribute; (сервирам) help (някому нещо someone to something); (храна на животно) feed (на to); (награда, почести, звание) award (на to), confer (on), bestow (on); (подарявам) give, present (someone with something); (връчвам) give, hand, deliver; (мома за женене) give in marriage
(отпускам; позволявам, разрешавам) allow, (с inf без to), allow (с inf); (амнистия, пенсия, виза, стипендия; независимост, концесии и пр.) grant
(доставям, снабдявам) furnish, supply, provide; (излъчвам) give out, emit
(раждам; произвеждам; нося) yield, bear, produce
(плащам) pay
(продавам) sell, charge
(изпращам телеграма и пр.) send
(устройвам концерт и пр.) give; (представям пиеса и пр.) show, play, put on
(установявам, поставям) fix, set
(равнявам се на) make, add up to
(подавам) hand, pass
(за обща цел) contribute
(сервирам) help (някому нещо s.o. to s.th.)
(храна на живoтно) feed (на to)
(награда, почести, звание) award (на to), confer (on), bestow (on)
(подарявам) give, present (s.o. with s.th.)
(връчвам) give, hand, deliver
(мома за женене) give in marriage
ДАВАМ възможност to give an opportunity, to enable
ДАВАМ заем to grant a loan
ДАВАМ кредит to grant a credit
ДАВАМ отстъпка to grant an allowance
ДАВАМ среща fix an appointment (на with)
ДАВАМ (си) вид pretend, make believe
ДАВАМ воля на indulge, give full play to; give vent to
ДАВАМ (телефонна) връзка put through (с to)
ДАВАМ абтомобилен сигнал honk
ДАВАМ аванси на solicit
ДАВАМ воля на let loose, uncork
ДАВАМ възможност empower
ДАВАМ възможност на enable
ДАВАМ добър резултат come to good
ДАВАМ залп volley
ДАВАМ заявление try for
ДАВАМ знак motion
ДАВАМ зърно seed
ДАВАМ като залог gage
ДАВАМ клетва make oath, swear an oath
ДАВАМ надежда или обещание hold out
ДАВАМ на заем lend
ДАВАМ на кредит tick
ДАВАМ невярна представа за belie
ДАВАМ обявление advertise
ДАВАМ плод fruit
ДАВАМ повод occasion
ДАВАМ под наем by the job, hire out, job, let, renter, lease
ДАВАМ подслон refuge
ДАВАМ под съд prosecute, sue
ДАВАМ показания testify
ДАВАМ право entitle
ДАВАМ пример lead the way
ДАВАМ прякор nickname
ДАВАМ работа task
ДАВАМ разписка receipt
ДАВАМ свобода на действие give a free hand
ДАВАМ семе run to seed
ДАВАМ сено hay
ДАВАМ си вид profess
ДАВАМ сила fortify
ДАВАМ си труд take trouble
ДАВАМ сметка give an account
ДАВАМ уклончив отговор quibble
ДАВАМ фураж fodder
ДАВАМ ход proceed with
ДАВАМ частни уроци tutor
ДАВАМ безплатно give away
имам да ДАВАМ някому be in debt to s.o., be in s.o.'s debt, owe s.o. money, owe money to s.o.
не ДАВАМ (помощ, съгласие) withhold
ДАВАМ на заем lend
ДАВАМ знак make a sign, beckon (на to)
ДАВАМ знак с ръка motion with o.'s hand
ДАВАМ израз на give expression/utterance to
ДАВАМ мило и драго за be ready to give anything for
ДАВАМ много от себе си give much of o.s.
ДАВАМ обещание make a promise, hold out a promise (на to), promise
ДАВАМ отговор give an answer (на to)
ДАВАМ някому това, което му се пада give s.o. his (proper) due
ДАВАМ подкуп на някого bribe s.o.
ДАВАМ подслон give shelter
ДАВАМ познания/основа по ground in, give a grounding in
ДАВАМ помощ на give help to, lend assistance to
ДАВАМ първа помощ на give first aid to
ДАВАМ нещо на поправка have s.th. repaired
ДАВАМ на химическо чистене have s.th. dry-cleaned, send s.th. to be dry-cleaned
ДАВАМ някому ролята на cast s.o. in the part of
ДАВАМ съгласието си give o.'s consent/assent
2. (отпускам позволявам, разрешавам) allow, (с inf. без to), allow (c inf.)
(амнистия пенсия, виза, стипендия независимост, концесии и пр.) grant
не ДАВАМ на детето да вдига шум I don't let the child make a noise
не ми ДАВАт да отида на кино they won't let me go to the cinema
ДАВАМ някому достъп до give s.o. access to
ДАВАМ отдих give/grant/allow respite


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG