далѐко

Значение на думата далеко

нареч. Далече.
Бог високо, цар далеко. Употребява се при безизходни ситуации, когато няма възможност някой да помогне.

Синоними на думата далеко

(нар.) надалеч

Превод на думата далеко на английски език

вж. далеч
който полека върви, ДАЛЕКО отива more haste less speed
прен. far removed/remote (от from)
не много ДАЛЕКО от no great way from, within easy distance of
съвсем не е ДАЛЕКО... is no distance at all
доста ДАЛЕКО a good distance off, quite far away
достатъчно ДАЛЕКО far enough off
пo-ДАЛЕКО further
(за разстояние и) farther
не по-ДАЛЕКО от not further than
ДАЛЕКО от живота remote from life
ДАЛЕКО от всекидневния живот removed from everyday life
ДАЛЕКО от опасност out of reach of danger
ДАЛЕКО от погледите на хората out of public view
ДАЛЕКО от света far from the world
ДАЛЕКО от целта off the mark
прен. wide of/beside the mark
ДАЛЕКО е it's a long way off
ДАЛЕКО е до it's a long way to
не е ДАЛЕКО it's quite near, it's only a short way off
много съм ДАЛЕКО от истината be at a very far remove from the truth, be far removed from the truth
отивам ДАЛЕКО go a long way
прен. go too far, go to great lengths
не отивам (много) ДАЛЕКО not go very far
отивам по-ДАЛЕКО or get beyond
не отивам по-ДАЛЕКО прен. leave it at that
да не отиваме по-ДАЛЕКО прен. not to put too fine a point on it
отивам още по-ДАЛЕКО прен. go one better
седя ДАЛЕКО от sit a long way from
не мога да видя нищо от толкова ДАЛЕКО I can see nothing at that distance
гледам да съм по-ДАЛЕКО от някого keep out of s.o.'s way
оставям ДАЛЕКО зад себе си leave far behind
ДАЛЕКО от мислите ми a long way from my thought
ДАЛЕКО съм от мисълта, че I'm far from saying that
ДАЛЕКО съм от мисълта да far be it from me to
ДАЛЕКО от грижи on the windy side of care
не е ДАЛЕКО денят, когато the day is not far distant when
той ДАЛЕКО не е така добър he is nothing like as good, he is far from being as good, he is not as good by far
ДАЛЕКО най-добрият easily the best
той е ДАЛЕКО най-добрият he is far and away the best
ДАЛЕКО не far from it
да не отиваме толкова ДАЛЕКО we needn't go so far afield
ДАЛЕКО от очите, ДАЛЕКО от сърцето out of sight, out of mind


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG