дѐйствувам

Значение на думата действувам

действуваш, несв. Действам.

Синоними на думата действувам

(гл.) развивам дейност, върша, извършвам, правя, работя, изпълнявам, оперирам, манипулирам, функционирам, подвизавам се, реализирам, влизам в сила
(гл.) въздействувам, влияя, подействувам
(гл.) правя постъпки
(гл.) държа се, постъпвам

Превод на думата действувам на английски език

1. act, be active, operate; be at work
(вземам мерки) take action (срещу against), воен. be in action, operate
ДЕЙСТВУВАМ безотговорно play fast and loose
ДЕЙСТВУВАМ бързо/енергично take prompt/drastic action
ДЕЙСТВУВАМ внимателно be cautious in doing s.th.
ДЕЙСТВУВАМ заедно/задружно с make common cause with
ДЕЙСТВУВАМ на своя глава go o.'s own way
ДЕЙСТВУВАМ пo своя инициатива act on o.'s own initiative
ДЕЙСТВУВАМ независимо take independent action
ДЕЙСТВУВАМ решително take decisive action, grasp the nettle
ДЕЙСТВУВАМ пo заповед от act under orders from
ДЕЙСТВУВАМ според принципите си live up to o.'s principles
ДЕЙСТВУВАМ според убежденията си act out o.'s beliefs
ДЕЙСТВУВАМ против operate in opposition to, (накърнявам) do violence to
почвам да ДЕЙСТВУВАМ take action, (за влияние и пр.) come into play
накарвам някого да действува rouse s.o. to action
тук действува някакво тайно влияние there is some secret influence at work here
дошло е време да се действува the time has come to act/for action
2. (за механизъм, орган) work, function
(за машина и) run
3. (оказвам въздействие, влияя) have/take effect, work (на on)
ДЕЙСТВУВАМ благотворно have a good/favourable effect
ДЕЙСТВУВАМ зле have a bad effect
ДЕЙСТВУВАМ на сърцето affect the heart
това лекарство действува добре/успокоително this medicine is effective, this medicine has a soothing effect
това ми действува на нервите this gets on my nerves
никакви съвети не му действуват he is not to be prevailed upon
4. (за закон и пр.) be in force, be active/valid
5. (вземам всички необходими мерки) take all due measures, do everything possible
ДЕЙСТВУВАМ пред някого approach s.o. enlist s.o.'s help
ДЕЙСТВУВАМ да ме преместят на друга служба I am trying to get myself transferred to another job
6. (обработвам) treat (с with)


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG