добрѐ

Значение на думата добре

нареч.
1. В съответствие с някакви изисквания, норми; както трябва. Помисли добре! Добре подготвен студент.
2. Правилно, точно. Разбра ли добре урока?
3. В положителна посока, предполагаща положителни последици. Работите не вървят (на) добре.
4. В добро физическо и емоционално състояние. Добре съм.
5. Препоръчително, желателно. Добре е да се отбиеш там.
6. Напълно достатъчно, значително. Там добре плащат.
7. Част. Разг. Съгласен съм; да. Добре, ще дойда и аз.
8. Само в сравнителна степен: по-добре – за предпочитане. По-добре да не говорим за това.
9. Само в сравнителна степен: по-добре – по-точно, по-право. Той се протегна на гръб, за да почива, или по-добре, да работи с ума си. (Ив. Вазов)
Добре дошъл! – Добре заварил! Разг. Размяна на поздрави между домакин и гостите му.
Добре дошъл съм. Радват ми се като гост.
Идва ми/дойде ми добре. Разг. Получавам нещо в момента, в който ми е необходимо, тъкмо навреме.
Намирам за добре. Намирам, смятам за правилно.
Не съм добре.
   1. Разг. Не се чувствам добре.
   2. Разг. Ирон. Побъркан съм, смахнат съм.

Синоними на думата добре

(нар.) хубаво, правилно, харно, както трябва, като хората, едно хубаво
(нар.) бива, може, така да е, става
(нар.) благополучно, наред, задоволително
(нар.) уместно, успешно, на място

Превод на думата добре на английски език

well
пo-ДОБРЕ better
най-ДОБРЕ best
(съгласен съм, прието) (all) right, very well, good, righto, okay, ОК
много ДОБРЕ very well
ДОБРЕ (тогава) (нямам нищо против) welt and good; very well
(в добро състояние) in good shape
(материално) well off
ДОБРЕ откъм well off for
(за болен) well, in a good way, comfortable
ДОБРЕ възпитан well-brought up
ДОБРЕ вързан securely tied
ДОБРЕ гледан/поддържан well kept
ДОБРЕ гледан от прен. in good odour with
ДОБРЕ дошъл welcome
за ДОБРЕ дошъл by way of welcome
ДОБРЕси дошъл you are welcome (в to)
ДОБРЕ запазен in a good state of preservation
ДОБРЕ известен (very) well known
ДОБРЕ казано well said
ДОБРЕ омъжена comfortably married
ДОБРЕ осведомен well-informed , rightly informed
ДОБРЕ сготвен properly cooked
ДОБРЕ съм (по отношение на здравето си) be/keep well, be/keep in good health
как си? благодаря, ДОБРЕ съм how are you? (I'm) (very) well, thank you; I'm fine. thank you
прен. I'm getting on well/nicely
не съм ДОБРЕ (със здравето) be in poor/bad/ill health, suffer from ill health
ДОБРЕ (в добри отношения) съм с stand well with, be on good terms with
и би било ДОБРЕ да it might be as well to
вървя ДОБРЕ прен. go well
(за часовник и) keep good time
работите не вървят ДОБРЕ things are going wrong/are not going well
изглеждам ДОБРЕ look well, have a healthy look
намирам за ДОБРЕ think fit, find it advisable (да to)
прави каквото намериш за ДОБРЕ do as you think fit/best, do as you please
отивам на ДОБРЕ take a turn for the better, improve
помня ДОБРЕ remember well/right
постъпвам ДОБРЕ act rightly
прекарвам ДОБРЕ have a good time, enjoy o.s.
разбирам ДОБРЕ understand clearly/perfectly, realize
справям се ДОБРЕ с cope with, deal efficiently/successfully with
той се справя ДОБРЕ с работата си he is doing well (in his work)
стои ми ДОБРЕ it fits/suits me well, it is a good fit
много по-ДОБРЕ much better, (материално) much/far better off
още по-ДОБРЕ still better
толкова по-ДОБРЕ so much the better
колкото по-скоро, толкова по-ДОБРЕ the sooner, the better
по-ДОБРЕ да го вземете you had better take it
ДОБРЕ (e),че is good that, it is a good thing that
и ДОБРЕ, че е така and a good thing/job too
правиш ДОБРЕ, че you do well/you are right to (c inf.)
ДОБРЕ, че се видяхме it's lucky we met
ДОБРЕ, че стана така it's all to the good, that's just as well
ДОБРЕ, че се сетих that reminds me
това е ДОБРЕ that's a good job
от това по-ДОБРЕ няма никъде things couldn't be better; prospects couldn't be brighter
дотук всичко е ДОБРЕ so far so good
ДОБРЕе, както си е it's all right as it is
ДОБРЕ ми е (чувствувам се добре) I'm all right. I feel well
ДОБРЕ съм се наредил ирон. be in a fine pickle/mess, be in a fix
ДОБРЕ го наредих I've fixed him all right
ДОБРЕ я свърши upoн. a nice piece of work you have done, you certainly made a mess of it; now you've done it
трябва да не съм чул ДОБРЕ I must have heard wrongly
ДОБРЕ де all right, agreed; have it your (own) way
по-ДОБРЕ смърт, отколкото... rather/sooner death than...
ДОБРЕ ми дойде това кафе this cup of coffee was just what I needed
ДОБРЕ ще ми дойдат 500 лева I could do with 500 levs


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG