друг

Значение на думата друг

друга, друго, мн. други, прил.
1. Не този, не посоченият, даденият, а различен или противоположен. Трябва ми друг човек, а не ти. От другата страна на улицата.
2. Числ. Втори. Един, че друг, че трети.
3. Следващ спрямо минал или бъдещ определен момент. На другата нощ.
4. Различен от посочения; инакъв. Работата е съвсем друга. Ти си друг – не си като мене.
5. Като същ. Този, който е извън обхвата, извън обема на посочените. Другите да му мислят.
Едно-друго. Различни неща.
Без друго. Без съмнение; и без това.
Гледам с (по-) друго (други) око (очи). Отношението ми става различно.
Друга работа съм. Разг. За лица – различен съм, обикн. по-добър.
Това е друга работа. Това променя нещата, отношението ми.
Това е друг въпрос. Това е странично, няма отношение към обсъждания проблем.
Друго двайсет! Разг. Възклицание при учудване от нещо непредвидено, твърде неприятно.
Друг път. Разг. За категоричен отказ.
Един през друг. Всички заедно, безразборно.
Между другото. Вметнат израз в началото на странични по отношение на основния проблем разсъждения.
Обръщам другия край. Разг. Започвам да се отнасям строго.

Синоними на думата друг

(прил.) различен, несходен, разнороден, разновиден, разнообразен, сменен, не същият, нееднакъв, инакъв, не този, онакъв, чужд
(прил.) следващ, идващ

Превод на думата друг на английски език

1. (онзи, не този и пр.) (an)other, some other; somebody/someone else, something else
мн. ч. other(s)
дай ми ДРУГа книга give me another book, give mе some other book
не ща ДРУГиго I want no one else; I don't want anybody else
изпрати ДРУГиго send somebody else
едни отиват, ДРУГи се връщат some are going, others/some are returning
няма ДРУГа като нея there is no one like her
всеки ДРУГ any one/everybody else
никой ДРУГ освен него no one else/nobody else/no one/nobody but he
всяко ДРУГо нещо anything/everything else
нищо ДРУГо освен nothing (else) but
нещо ДРУГо? какво ДРУГo? anything else? what else? anything more?
н нещо ДРУГо there's something else; besides; what's more
не за ДРУГо, a for no other reason but
дължи се не на ДРУГо, а на неговата упоритост it is due to nothing but his stubbornness
не ДРУГ, a none other than; no less a person than; of all people; who but
и единият, и ДРУГият both; either
или единият, или ДРУГият either (the one or the other); either one
нито единият, нито ДРУГият neither (the one nor the other); neither one
2. (различен) different, new
той стана ДРУГ човек he became a different/a new man
по-ДРУГ на цвят/качество и пр. somewhat different in colour/quality etc.
това е съвсем ДРУГа тема that's a wholly/an entirely different subject/topic
това е съвсем ДРУГa работа that's (quite) a different matter/thing; that makes all the difference in the world; that alters the case
това е ДРУГо! that's a different matter! казвал ли съм вещо ДРУГо? did I ever say otherwise?
ако няма ДРУГи ангажименти if he is not otherwise engaged
обработваеми и ДРУГи земи tracts agricultural and otherwise
с ДРУГи думи in other words
ДРУГa версия another/a different version, (на текст) a variant reading
3. (противоположен, обратен) other, opposite; reverse
ДРУГата ръка the other hand
на ДРУГия бряг on the other/opposite bank
на ДРУГта страна на стената on the other side of the wall; on the off side of the wall
на ДРУГта страна на листа on the other/reverse side of the page/leaf; overleaf
4. (следващ, иден) next, following
на ДРУГия ден (on) the next/following day; the day after
ДРУГия петък Friday next, next Friday
ДРУГата седмица next week, the coming week
(следващ-за човек) (the) next, the other, another
мн. ч. the others, the rest
да влезе ДРУГ! let another one come in
(следващият по ред) let the next one come in
ДРУГ! next! да влязат ДРУГите let the rest/the others come in
без ДРУГо anyway; (most) certainly
от ДРУГa страна on the other hand, (освен това) still; yet
един зад ДРУГ in single/Indian file
one behind the other, (за повече от двама) one behind another
един ДРУГ (за двама) each other, (за повече от двама) one another
един през ДРУГ head-long; helter-skelter; pell-mell
едно на ДРУГо all told, on an average, one thing with another
едно-ДРУГо a few things
някой и ДРУГ лев а few levs; some money
и др. etc.
между/покрай ДРУГото among other things
incidentally, (между прочем) by the way, разг, by the by(e)
това между ДРУГото this by way of digression


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG