живо̀т

Значение на думата живот

м., само ед.
1. Биологична форма на съществуване и движение на материята, възникнала на определен етап от нейното развитие. Произход на живота.
2. Физиологическо съществуване на живите организми. Животът му е в опасност. 3. Съществуването на жив организъм от раждането до определен момент или до смъртта. Животът ми досега беше хубав. Има дълъг живот.
4. Прен. Съществуване или време на съществуване на нещо; трайност. Животът на една картина. Животът на една кола. Тази метална част има дълъг живот.
5. Дейност на човека в определена област. Духовен живот. Политически живот. Семеен живот. Начин на живот. Заседнал живот. Светски живот.
6. Реалният свят на човека. Приложение в живота. Животът ще го научи. Сблъсквам се с живота.
7. Прен. Оживление; проява на деятелност, дейност. Къщата се изпълни с живот. Отдавна в сградата нямаше живот.
Да е живот и здраве. Да сме живи и здрави.
Борба на живот и смърт. Ожесточена борба.
До живот. Докато съм жив.
Вземам живота (на някого). Убивам.

Синоними на думата живот

(същ.) битие, житие, дни, съществуване
(същ.) същество, живина, твар
(същ.) оживление, движение, кипеж, трескавост
(същ.) жизненост, живост, бодрост, дух
(същ.) реалност, действителност
(същ.) смелост, храброст, въодушевление, пламък

Превод на думата живот на английски език

1. life; the vital spark
възникване на ЖИВОТа на земята the origin of life on earth
давам ЖИВОТ на give life/birth to
давам нов ЖИВОТ reinvigorate
връщам към ЖИВОТ restore to life
той ни спаси ЖИВОТа he saved our lives
между ЖИВОТа и смъртта between life and death, within an inch of death
борба на ЖИВОТ и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/to the knife, a mortal combat
боря се на ЖИВОТи смърт fight for dear life
въпрос на ЖИВОТ и смърт a matter of life and death
борба за ЖИВОТ a fight/struggle for life/existence
свършвам с/слагам край на ЖИВОТа си put an end to o.'s life
ЖИВОТ и здраве да е God willing, if all goes well
2. (жизненост) life, vitality, energy
изпълнен с ЖИВОТ full of life/а.м. pep, brimming over with life/vitality
лице, лишено от ЖИВОТ a face devoid of animation
3. (период) life, lifetime
застраховка за ЖИВОТ a life insurance
до ЖИВОТ till o.'s death, as long as one lives
за цял ЖИВОТ for life, until death, for the term of o.'s life
през ЖИВОТа си in/during o.'s life(time), through life, through o.'s life span
през целия си ЖИВОТ in all o.'s born days, in all o.'s life/days
той цял ЖИВОТ работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life
прекарвам ЖИВОТа си spend o.'s life
4. (биография) life
ЖИВОТът на великите хора the lives of the great/of great men
5. прен. (съществувание) life, existence; the world
начин на ЖИВОТ a way of life
няма ЖИВОТ life is hard
няма ЖИВОТ за мен I'm done for, it's all over with me
товаЖИВОТ ли е? it's a dog's life
какъв ЖИВОТ се живееше тогава those were'(good) times
това е ЖИВОТът such is the world, that's life; such is life
успявам в ЖИВОТа get on in life; rise in the world
6. (начин на живеене) life, living
заседнал ЖИВОТ а sedentary life
редовен ЖИВОТ regular habits, a regular way of life
водя редовен ЖИВОТ lead a regular life, keep regular hours
водя безпътен ЖИВОТ live a dissipated life, fling o.'s cap over the mill
водя скромен ЖИВОТ live in a small way
удрям го на ЖИВОТ go on the burst, burn the candle at both ends. go the pace
разпуснат ЖИВОТ loose living
приятен ЖИВОТ a pleasant life; cakes and ale
това не е ЖИВОТ за човек като тебе this is not a fit life for you
започвам нов ЖИВОТ start a new life, turn over a new leaf
7. (икономически условия) cost of living
ЖИВОТът поскъпва the cost of living is rising
условия за ЖИВОТ living conditions
икономическият ЖИВОТ на страната the country's economic life
8. (действителност) life, real life, reality
това рядко се среща в ЖИВОТa it is rarely met with in (real) life
литературата трябва да отразява ЖИВОТа literature must reflect life/reality
9. (сговор) agreement, harmony
няма ЖИВОТ с тях they are hard to get on with
средства за ЖИВОТ livelihood, means of subsistence
гледам си ЖИВОТa take good care of o.s.
те са хора на ЖИВОТа they like to live it up, they indulge themselves
свършил с ЖИВОТа си dead to the world. животворен life-giving; invigorating


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG