зако̀н

Значение на думата закон

мн. закони, (два) закона, м.
1. Нормативен акт, постановление, наредба на държавната власт за уреждане на обществено-правовите отношения между гражданите в една страна. Спазвам законите. Издавам закони.
2. Сборник с нормативни актове.
3. Писани или неписани норми и правила на поведение и живот в група или общност. Християнски закон. Семейни закони. Селски закони.
4. Връзка и зависимост между явленията в обективната действителност. Природни закони. Закони на физиката. Обществени закони. Закон за земното привличане.
Извън закона. Без граждански и политически права.
Закон Божи. Правила на християнската религия, изучавани като учебен предмет.
Драконови закони. Сурови закони.

Синоними на думата закон

(същ.) правило, принцип, начало, максима, догма, закономерност
(същ.) наредба, предписание, канон, повеля, устав, указ, статут
(същ.) обичай, обред, традиция
(същ.) мярка, мероприятие, постановление
(същ.) норма, критерий
(същ.) декрет, акт
(същ.) аксиома

Превод на думата закон на английски език

law
statute, act (of Parliament, ам. of Congress); measure
закони сьбир. legislation
действуващите ЗАКОНи the laws in force
писан ЗАКОН a statute law
ЗАКОН на тълпата mob law
ЗАКОН за военнопленниците the Law of Warlike Capture
търговски ЗАКОН a cormmercial/mercantile law, a law merchant
военно-ваказателен ЗАКОН an army act
ЗАКОН за наказателно съдопроизводство a code of criminal procedure
наказателен ЗАКОН a penal/criminal law
граждански ЗАКОН a civil law
поземлени ЗАКОН и agrarian laws
ЗАКОН за народ-ната просвета an education act
ЗАКОН за лова game-law
природен ЗАКОН, ЗАКОН на природата course of nature; a law of nature; a natural law
физически ЗАКОН a physical law
ЗАКОН за съхранение на енергията the law of the conservation of energy
Архимедов ЗАКОН , ЗАКОН на Архимед Archimedian principle
ЗАКОНите за развитието на обществото the laws of social development
разпорежданията на ЗАКОНa the provisions of the law
прокарвам ЗАКОН pass a bill, enact a law
ставам ЗАКОН чрез гласуване be voted into law
ЗАКОНът влиза в сила the law comes into force/effect
отменям ЗАКОН repeal/abrogate/rescind a law
заобикалям/нарушавам ЗАКОНa elude/break/violate a law
спазвам ЗАКОНите keep/observe the law
прилагам ЗАКОНа carry out/enforce/administer the law
no сялата на ЗАКОНа by virtue of the law
противна against the law; unlawfully
поставям извън ЗАКОНa outlaw, proscribe, (партия) ban
ЗАКОН божи religion, bible classes
рел.Divine Law
думата и е ЗАКОН за него her word is law with him


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG