като̀

Значение на думата като

предлог.
1. За посочване на сходство или еднаквост между предмети, явления, признаци или свойства. И той е като баща си. Навън е горещина като огън. Бял като сняг. Работя като роб. Пее като славей. Яде като слон.
2. При свеждане на качества на лица и предмети към по-частна категория (за функция, професия, длъжност и др.). Като учител е добър, но като баща не е. Като апартамент е хубав, но не е подходящ за тях. Работи като журналист. Известен е като поет.
3. При посочване или изброяване на образци, примери. Трябва да се ядат плодове като ябълки, круши, сливи. Обичам леки напитки като бирата. съюз.
1. За въвеждане на подчинено изречение за начин. Върви, като куца.
2. За въвеждане на подчинено изречение за време. Като си идвах, заваля дъжд. Като се върна, ще се обадя по телефона.
3. За въвеждане на подчинено изречение за условие или причина. Като работиш добре, ще те оценят. Като не искаш, няма да дойдеш. Като нямаш пари, няма да пътуваш.
Като да/като че/като че ли. Въвеждат подчинени изречения за сравнение, означаващи предположение, несигурност. Държи се така,като че ли му е слугиня. Върви, като че ще литне.
Тъй като. Въвежда подчинено изречение за причина. Не мога да ти я дам, тъй като книгата ми трябва.
Щом като. Въвежда подчинено изречение за време, за причина. Щом като се върна, ще излезем на разходка. Щом като ти не можеш да дойдеш, ще си намеря друга компания.

Синоними на думата като

(нар.) подобно на, по подобие, както, по същия начин
(предл.) колкото

Превод на думата като на английски език

1. предл. (подобен на) like
(при сравнение) like, as
(след прил.) as... as
извика КАТО луд he shouted like mad
специалист КАТО тебе a specialist like you
не мога да го направя КАТО тебе I can't do it like you/as you do it
говори английски КАТО англичанин he speaks English like an Englishman/as an Englishman does
бледен КАТО платно as pale as a ghost, as white as a sheet
2. (в качеството си на) as
КАТО представител на as a representative of
КАТО правило as a rule
КАТО такъв as such
КАТО последно средство as a last resort
3. (при изреждане) such as
някои животни КАТО лисиците, вълците и пр. some animals such as foxes, wolves, etc.
в такива страни КАТО България in such countries as Bulgaria
Г КАТО Габрово G for Gabrovo
4. вж. (докато, по време на) as, while
или pr. p.
КАТО пресичате улицата (while) crossing the street
КАТО говорех, ми дойде на ум it occurred to me as I was speaking
5. (когато) when
(когато и да е) when(ever)
КАТО го видях, си спомних when I saw him, I remembered
КАТО го видя, си спомням when(ever) I see him, I remember
6. (след като) after, on с ger. или само pr.p.
КАТО каза това, той си отиде (after) saying that, he went away; having said that, he went away
КАТО пристигнахме, му се обадихме по телефона on arriving we rang him up
щом КАТО as soon as
7. (причина и тъй КАТО, щом КАТО) as, since, because; since, if
КАТО не си готов, ние трябва да вървим as you are not ready, we must go
питай друг, (щом) КАТО ми нямаш доверие ask s.o. else. if you don't trust me
8. (начин) by с ger. или само pr. p.
той се издържаше в университета, КАТО работеше в ресторант he made his way through college by working in a restaurant
той вървеше, КАТО се подпираше на ръката на сина си he walked leaning on his son's arm
КАТО че (ли), КАТО да as if/though
прави се КАТО че ли нищо не знае he behaves as if he knew nothing
КАТО на шега as if in jest
КАТО така this being so, since/as this is so


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG