край

Значение на думата край

краят, края, мн. краища, (два) края, м.
1. Предел, място, където нещо свършва. Краят на гората. Това е краят на селото. В края на масата. Краищата на роклята.
2. Само ед. Последен момент или период от протичане на нещо. Краят на есента. Изпитаха го в края на часа.
3. Прен. Само ед. Предел, свършек. Това е краят на силите ми. Краят на парите ми. Край на мъките. Край на любовта.
5. Прен. Само ед. Изход, развръзка. Какъв ли край ще има всичко това? Гибелен край. Щастлив край. Внезапен край.
6. Прен. Само ед. Смърт. Краят и дойде на 80 години.
същ. умал. крайче, мн. крайчета, ср. (в 1 знач.). Крайчето на баницата. Крайчето на масата.
В края на краищата. Накрая, в последна сметка.
Обръщам/обърна дебелия край. Разг. Започвам да се държа строго.
От край време. От началото на нещо, от много отдавна.
Пускам/пусна му края. Разг. Преставам да се грижа много, да следя строго. краят, края, мн. краища, (два) края, м. Област, район. Не съм от този край. Ще се завърна в моя край. Планински край.
Роден край.
   1. Област, в която съм роден.
   2. Родна страна. предлог. 1. Означава положение по протежение на, отстрани на нещо, около нещо. Край пощата има магазини. Край града няма химически предприятия.
2. Означава движение отстрани, по протежение на някого или нещо; покрай. Вървя край реката. Минах край него.
   3. Прен. Означава, че нещо се извършва наред с друго нещо; заедно, около. Край работата ще свърша и някои лични неща.
   4. Прен. Означава, че някой прави нещо заедно с друг, около или заради друг; покрай. Край него и аз научавам нови неща. Край мене се лишава и тя.

Синоними на думата край

(същ.) свършек, завършек, прекратяване, прекращение, конец, точка
(същ.) предел, граница, борд, перваз, ръб, кенар, бряг
(същ.) заключение, развръзка, разрешение
(същ.) резултат, следствие, последица
(същ.) област, покрайнина, страна, кът, землище
(предл.) до, около, при, близо, покрай, в съседство, непосредствено до, близо до
(същ.) довеждане докрай, завършване
(същ.) завършеност, окончателно уреждане, последно изказване
(същ.) привършване, изчерпване
(същ.) приключване, закриване
(същ.) земя
(същ.) изход
(същ.) окръг, район
(същ.) ивица, бордюр, обшивка
(същ.) периферия, гребен, ребро

Превод на думата край на английски език

1. същ. end; finish
дебел КРАЙ butt (end)
остър КРАЙ point
тънък КРАЙ tip
свободен/висящ КРАЙ a loose/free end, tag
от КРАЙ до КРАЙ from beginning/end to end
с края напред endwise, endways
КРАЙ до КРАЙ end to end, endways endwise
вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear
2. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion
(на пиеса и пр.) end(ing)
щастлив/трагичен КРАЙ a happy/tragic end
КРАЙ на горещата вълна a break in the heat wave
КРАЙ на сезона close of the season
извеждам/изкарвам до КРАЙ bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through
npочитам доКРАЙ read through
слагам КРАЙ на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve
слагам КРАЙ на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s.
бия се до КРАЙ fight to a/the finish, fight to the bitter end
на всичко има КРАЙ there is an end to everything, it's a long lane that has no turning
тази работа няма КРАЙ there is no end to this, this is no end of a job; it's a never-ending job
вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it; the work is nearing completion
не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be
в края на краищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done
към края toward the end/finish
към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, (на умиране съм) be near o.'s end
на края на годината at the end/close of the year
на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs; reach breaking point, be all in
3. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge
на края на пропастта on the brink of the precipice
(на чаша) brim
4. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end
живее на края на града he lives at the outskirts of the town
в горния КРАЙ на селото at the upper end of the village
на КРАЙ света (много далеч) at the back of beyond; miles away
at/(при движение) to the ends of the earth
5. (област) parts, region
от един и същи КРАЙ from the same parts
от нашия КРАЙ from our parts
в този КРАЙ in these parts
роден КРАЙ home, native place/land, country
6. (кът) corner, recess
в отдалечените КРАЙща на страната in the retired corners/parts of the country/land
(части на света) quarters, parts, corners
от всички КРАЙща на света from alt four quarters of the globe
четирите КРАЙща на света the four corners of the earth
обръщам дебелия КРАЙ shake the big stick, show the strong hand
не мога да му хвана края (да го разбера) I can't make head or tail of it, (да намеря някого) I can't track him down
от КРАЙ време from/since time(s) immemorial, time out of mind
свързвам двата края mike both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; make buckle and tongue meet
отпускам му края drop the reins, let go
go/ам. hit the pace
let things take their course
КРАЙ! that's the end! sl. the jig is up
(стига!) stop it! КРАЙ на... let's put a stop to..., let's make an end of...
КРАЙ на мъките ни that's the end of our troubles
и КРАЙ! and that's it!
7. предл. (no продължение на) along, by the side of, beside
дърветата КРАЙ пътя the trees along the road
КРАЙ реката along the river
8. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to
седни КРАЙ огъня sit by/beside the fire
живеят КРАЙ гарата they live near/beside the station
нива КРАЙ шосето a field adjacent to/alongside the highway
колата стоеше КРАЙ пътя the car was standing off the road
9. (за движение) past, by
КРАЙ града минава река a river flows past the town
ще минете КРАЙ театъра you will walk by/past the theatre
10. (наред с, заедно с) beside, along with
КРАЙ работата си beside his work
ще пострада и тя КРАЙ него she'll suffer along with him
намини някой път КРАЙ нас drop in on us/to see us some time


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG