Вие въведохте обувка

Няма намерена дума обувка

Вероятно сте искали да изпишете някоя от следните думи?

обувки

обувам

обвивка

обухвам

обкова

обиквам

общувам

очуквам

уловка

уборка