око̀

Значение на думата око

мн. очи, ср.
1. Зрителен орган у човека и животните. Сини очи.
2. Зрение. Има точно око.
Без да ми мигне окото. Без да се колебая, без да се страхувам.
Бие на очи. Прави впечатление.
Вадим си очите. Караме се.
В очите (казвам, говоря). Без заобикалки, пряко, открито (казвам).
Въртя очи. За жена – гледам предизвикателно мъжете.
Гледам с други очи. Променил съм отношението си към нещо.
Гледам с четири очи. Гледам много внимателно.
Гледам изпод око. Гледам враждебно, подозрително.
За черните ти очи. Без да има лична облага или заинтересованост.
Лови окото. Харесва се.
Набивам се в очите. Правя впечателние.
На око. Приблизително, без точно измерване.
Обръщам очи. Умирам.
Обръщам очите си към някого. Очаквам помощ или облага.
Очи и уши. Шпионин, доносник.
Ще ти извади очите. Съвсем очевидно е.
Хвърлям око (на нещо). Имам желание за нещо.
Яйца на очи. Пържени яйца, без да се бъркат.
Пауново око. Вид пеперуда.

Синоними на думата око

(същ.) поглед, зрение, взор
(същ.) контрол, наблюдение
(същ.) обектив, леща, отвор
(същ.) очи, усет, преценка

Превод на думата око на английски език

eye
на ОКo approximately
с просто ОКo with the naked/unaided eye
за непривикнало ОКo to an untrained/uneducated eye
набито ОКo a practised/trained eye
посиняло ОКo a black eye
човешко ОКo ненаситно o.'s eyes are bigger than o.'s belly
ОКo за ОКo, зъб за зъб an eye for an eye, a tooth for a tooth; give/return like for like; measure for measure
имам вярно ОКo have a good/straight eye
меря на ОКo measure by eye
определям на ОКo estimate by sight
гледам с добро ОКo на look favourably/kindly/approvingly on, favour
гледан съм с добро ОКo от stand well with
гледам с недобро/лошо ОКo на look unfavourably/disapprovingly on; frown on, look askance at
гледам под ОКo scowl (at), glance under o.s eyelids (at)
хвърлям едно ОКo на take a look at; give an eye to
хвърлям ОКo на set o.'s heart/mind on, (с цел за женитба-за жена) set o.'s cap at/aм. for
хвърлил съм ОКo на be keen on
не му мига ОКoто he has got some/a nerve; he has got the nerve (to); he has plenty of cheek
he makes no bones (about с ger.)
без да ми мигне ОКoто without batting an eyelid; without turning a hair
(без да се поколебая) in cold blood
без да ми трепне ОКoто without as much as the quiver of an eyelid
ОКo да види seeing is believing
ОКo то ми е все на keep o.'s eye on
ОКo то ми е на голямо fly at high game
хваща ми ОКoто I like it, I like the looks of it
не ми хваща ОКoто it doesn't appeal to me; I don't like it
уплаши ми се ОКo то I was scared stiff; it made me sit up
ОКo да ти излезе, име да не ти излезе give a dog a bad name, and hang him
очи с очи face to face
на четири очи in private, alone вж. четири
разговор на четири очи a confidential/private talk
пред очите на before/under the eyes of
пред самите очи на in the plain sight of
пред очите на всички in plain sight of everybody
с някаква цел пред очи with an end in view
гледам някого в очите look in(to) s.o.'s eyes; look s.o. in the face/straight in the eye
не смея да го погледна в очите I dare not look him in the face
нямам очи да I have not the face to
гледам право в очите meet s.o.'s eye, look at s.o. full in the face
не мога да си откъсна очите от I can't take my eyes off
не изпускам от очи keep in sight; not lose sight of, keep o.'s eyes glued on
имам очи и мога да виждам use o.'s eyes
виждам с очите си see with o.'s eyes
вдигам очи look up, raise/lift o.'s eyes
вдигам очи към небето throw up o.'s eyes
давам знак с очи wink (на at)
вървя накъдето ми видят очите go no matter where, go at random; wander aimlessly
лежа по очи lie face down, lie prone
падам по очи fall prostrate/prone, fall flat on o.'s face/nose
отварям очите на прен. open s.o.'s eyes, alert, be an eye opener (за to)
отварям си очите keep o.'s eyes open/skinned/peeled; watch o.'s step, be on the look out
отварям си очяге т четири keep o/s weather eye open, have ati o.'s eyes about one
с такъв човек трябва да си отваряш очите you can't be too careful with a man like that
отварят ми се очите see the light; the scales drop from o.'s eyes, be undeceived
това ми отвори очите it was an eye-opener
отваряй си очите! watch out! разг. watch it; look before you leap
очите ми се затварят (много ми се спи) be ready to drop with sleep
гледам с други очи на look with another eye on
уморявам очите weary the eye
развалям си очите spoil o.'s eyes, ruin o.'s eyesight
вадя си очите прен, pore o.'s eyes out, вж. четири
ще ти извади очите it stares you in the face. it is under your very nose
замазвам очите


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG