от

Значение на думата от

предлог. 1. За начална граница, изходна точка, която е начало на отдалечаване. Излезе от стаята.
2. За предмет, от който се отделя друг предмет. Взе от масата хляба.
3. За начална точка във времето. От понеделник тръгвам на работа.
4. За означаване на източник на информация. Научих приказката от мама.
5. За означаване на цяло, към което принадлежи част. Прочетох една от книгите, които ми даде.
6. За произход. Той е от Плевен.
7. За означаване на вещество, материал, от който е изработено нещо. Блуза от коприна.
8. За предмет, който предизвиква някакво усещане. Страхувам се от кучета.
9. За причина. Плача от радост.
10. За големина, размер. Тетрадка от четиридесет листа.
11. За предмет, с който се съпоставя друг предмет. Тя е по-висока от мене.
12. За означаване на логическия субект в страдателни конструкции. Къщата е построена от известен архитект.
13. За количество време, изминало след някакъв момент. Не съм го виждал от миналия вторник.
14. За означаване на причинителя, източника на нещо. Изстрел от пистолет. Писмо от леля.

Синоними на думата от

(нар.) из, между, измежду, като се почне от
(нар.) поради, заради

Превод на думата от на английски език

1. (отдалечаване) from, away from, out of, off
далеч ОТ far from
идвам ОТ града come from town
излизам ОТ стаята go out of the room
нападам ОТ всички страни attack from all sides
ставам ОТ масата get up from the table
ставам ОТ легло get out of a bed
пия ОТ чаша drink from/out of a glass
преписвам ОТ книга copy out of a book
падам ОТ стълба fall off a ladder
падам ОТ дърво fall from/off a tree, fall out of a tree
изваждам три ОТ десет take three (away) from ten
ОТ... до, ОТ... на from... to
2. (положение спрямо друг предмет) of, on
наляво ОТ вратата (to the) left of the door
ОТ лявата ми страна on my left (hand side)
3. (част от цяло, принадлежност, произход) of, from
един ОТ тях one of them
ОТ всичко 5 out of a total of 5
ОТ село съм come from a village
ОТ селски произход съм come from peasant stock/of a peasant family
родом ОТ born in
вж. родом
не съм ОТ София I am a stranger in Sofia
ОТ провинцията съм my home is in the country
писмо ОТ баща ми а letter from my father
делегация ОТ министерството a delegation from the ministry
студент ОТ университета a student of/from the university, a university student
работници ОТ... завод workers of a... plant
работници ОТ строителни обекти/плантации workers on construction sites/on plantations
купувам нещо ОТ някого buy s.th. from s.o.
купувам ОТ магазин buy from/at/in a shop
заемам ОТ borrow from
деца ОТ първия брак children of the first marriage
утолявам жаждата си ОТ поток slake s.o.'s thirst at a stream
4. (материя) of, out of
ОТ дърво/стомана/пластмаса made of wood/steel/plastics
сиренето се прави ОТ мляко cheese is made from/out of milk
отлян ОТ гипс cast in plaster of Paris
статуя ОТ мрамор a statue of marble, a marble statue
5. (причина) from, for, out of, with, through, by; because of
треперя ОТ студ shake with cold
треперя ОТ страх shake/shudder/tremble with fear
заспивам ОТ умора fall asleep from weariness/with fatigue
умирам ОТ болест/глад die of an illness/of hunger
умирам ОТ глад die of starvation
очи, зачервени ОТ плач eyes red from weeping
ОТ нужда/завист out of necessity/envy
зарадван ОТ pleased with
обезпокоен/изненадан/ужасен ОТ troubled/surprised/appalled at
викам ОТ яд/отчаяние shout in anger/despair
тегля ОТ собствената си глупост suffer because of o.'s own folly
ОТ мързел/невнимание through laziness/carelessness
пиян ОТ drunk on
6. (причинител, автор) by
построен/разрушен ОТ built/destroyed by
роман ОТ Дикенс a novel by Dickens
дете ОТ първата му жена a child by his first wife
7. (изходна точка във времето) from. for, since
ОТ... до from... till/to
ОТ 10 до 11 from 10 to/till eleven (o'clock)
ОТ сутрин до вечер from morning till night
ОТ някое време насам for some time now/past
ОТ една година вече for a year now
не съм го виждал ОТ 2 г. I haven't seen him since 2 years
не съм го виждал ОТ години it's years since I saw him, I haven't seen him for years
не съм го виждал ОТ една година I haven't seen him for a year
ОТ дете since childhood, (ever) since he was a child
ОТ преди войната from before the war
тоя хляб е ОТ два дни this bread is two days old
дневник ОТ 1718 г. a diary of 1718 year
8. (сравнение) than
той е по-висок ОТ мене he is taller than I
това е по-хубаво ОТ онова this one is better than that
той е най-висок ОТ всички he is the tallest of all
ОТ моя страна on my part
ОТ една/друга страна on the one/the other hand
отстъпвам ОТ цена give way on a price
9. ОТ нас се иска да we are expected to
10. от- предст. (за означаване на отдалечаване) away, off, back, aside, down
ОТвозвам cart away
ОТтласквам push back
ОТбрулвам knock down
ОТблъсквам push away/off. воен. beat back
(раз.) un-
ОТвинтвам unscrew
ОТтулвам uncover, uncork
11. (отделяне на част от нещо) out
ОТливам pour out
12. (преустановяване на действие, чувство) stop (с ger.) no longer
ОТмалява ми stop caring for; no longer care for
ОТмирисвам се stop smelling, lose o.'s smell
13. (вършене на нещо до насита) o.'s fill, to o.'s heart's content, to the top of o.'s bent
ОТсвирвам си play o.'s fill/to o.'s heart's content


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG