отстъ̀пвам

Значение на думата отстъпвам

отстъпваш, несв. и отстъпя, св.
1. Отмествам се, отдръпвам се. Отстъпих малко назад.
2. За бойна група – оттеглям се под натиска на неприятеля.
3. Отказвам се от намеренията си, от плановете си. Няма да отстъпя, докато не постигна целта си.
4. Какво, на кого. Отказвам се в полза на друг. Отстъпих мястото си на една възрастна жена.
5. Правя отстъпка при търговска сделка, намалявам цената.
6. На кого/на какво. Притежавам някакво качество в по-малка степен от друг. Той не отстъпва на приятеля си в учението.

Синоними на думата отстъпвам

(гл.) правя отстъпка, преотстъпвам, давам, предавам, отказвам се, отдръпвам се, отмествам се, давам място, изоставям, напущам, оставям, пренебрегвам, захвърлям
(гл.) капитулирам, бягам, предавам се, давам се, оттеглям се, дезертирам
(гл.) изменям, поддавам се, не устоявам
(гл.) отчуждавам, продавам
(гл.) подчинявам се, прегъвам се, съгласявам се, скланям, огъвам се, подвеждам се
(гл.) давам преднина, давам път
(гл.) признавам се за победен

Превод на думата отстъпвам на английски език

1. step back/aside; go/fall hack
отстъпете от килима step off the carpet
ОТСТЪПВАМ на заден план fall/retire into the tack-ground
2. прен. yield, give in, give way (пред to, before), defer (to) (пo on); give/lose ground
(от правило, принцип) devia-e, depart (from), abandon
ОТСТЪПВАМ пред доводи/молби yield to arguments/entreaties
ОТСТЪПВАМ пo дадена точка в спор yield/cede a point in discussion
ОТСТЪПВАМ пред мнението на defer to s.o.'s opinion
ОТСТЪПВАМ пред волята на give in to the will of
ОТСТЪПВАМ пред заплахи yield to/before threats
ОТСТЪПВАМ пред натиск give way/surrender to pressure
ОТСТЪПВАМ пред си а yield to/before force, succumb to force
не ОТСТЪПВАМ stand fast/firm, stand/hold o.'s ground, hold the field
hold o.'s own (на, пред with, against), hold out (against)
не ОТСТЪПВАМ от мненията си be tenacious of o.'s opinions
не ОТСТЪПВАМ пред никого (не съм по-долу) be next to none (пo in)
не ОТСТЪПВАМ по нищо пред be no way inferior to; be in every way s.o.'s equal
не ОТСТЪПВАМ ни педя not give/yield an inch
3. воен. retreat, fall back, withdraw, draw back
ОТСТЪПВАМ пред неприятеля recede/retreat before the enemy
ОТСТЪПВАМ пред по-многочислен неприятел succumb to superior force
ОТСТЪПВАМ в пълен ред make good o.'s retreat
ОТСТЪПВАМ в безпорядък retreat in disorder
4. (отказвам се от нещо в полза на някого) give up, yield
(право, територия и пр.) cede
(право и) concede
ОТСТЪПВАМ мястото си give up o.'s place, give/offer o.'s seat (to)
ОТСТЪПВАМ владението на yield possession of
ОТСТЪПВАМ база grant a base
ОТСТЪПВАМ първенството на yield precedence (to)
ОТСТЪПВАМ първото място на concede the first rank (to)
5. (в цена) bate, abate, take off, discount
той не отстъпва ни стотинка he won't bate a penny/take off a penny
6. (давам. продавам на no-ниска цена) let (s.o.) have (s.th.) (for)
бивам отстъпен go (за for)
търпението им отстъпи пред гнева their patience gave way to anger


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG