положѐние

Значение на думата положение

мн. положения, ср.
1. Разположение в пространството. Географско положение.
2. Разположение, постановка на тялото; поза. Заемам неудобно положение.
3. Само ед. Състояние на някого или на нещо, обусловено от обстоятелства. Глупаво положение.
4. Само ед. Състояние на обществения живот. Икономическо положение. Международно положение.
5. Само ед. Обществено и материално състояние на някого. Семейно положение.
6. Само ед. Режим, установен от властта. Военно положение.
7. Формулирана мисъл; твърдение. Спорно положение.
Влизам в положението (на някого). Съчувствам.
Човек с положение. Богат, известен човек.
Жена в положение. Бременна.
Държа се на положение. Държа се в съответствие с високия си авторитет, престиж.

Синоними на думата положение

(същ.) местоположение, разположение, място
(същ.) ситуация, състояние, установка, обстановка, обстоятелство
(същ.) етап, степен, фаза, ниво
(същ.) поза, вид, позиция
(същ.) качество, длъжност, компетенция
(същ.) конфигурация, очертания, линия, стойка
(същ.) пункт
(същ.) пост, чин, служба
(същ.) начин на живот, занимание, занятие, търговия
(същ.) уговорка, клауза, постановление

Превод на думата положение на английски език

put s.o. in an awkward situation/position/spot, put s.o. in a tight corner
ПОЛОЖЕНИЕ подарък a white elephant
неудобна квартира unsuitable/inconvenient lodgings
в неудобно време at the wrong time, at an inopportune time
1. (местоположение) position
(no-за) position, attitude
(на местност, терен) lay
изходно ПОЛОЖЕНИЕ сп. first position, position of attention
ПОЛОЖЕНИЕ за стрелба firing position
отвесно ПОЛОЖЕНИЕ a vertical position
ПОЛОЖЕНИЕ на изключен ток ел. off-position
2. (състояние, обстоятелства) condition, state; situation
(обществено, правно) status, standing, condition
(обстоятелства) juncture
семейно/социално ПОЛОЖЕНИЕ a family/social status
ПОЛОЖЕНИЕ в живота station
хора със скромно ПОЛОЖЕНИЕ people of humble condition, persons in humble circumstances
хора с най-различно обществено ПОЛОЖЕНИЕ all sorts and conditions of men
хора с ПОЛОЖЕНИЕpeople of position/of high standing
с високо обществено ПОЛОЖЕНИЕ high-placed, of high social standing
в добро/лошо материално ПОЛОЖЕНИЕ well/badly off
той е с добро материално ПОЛОЖЕНИЕ he is a well-to-do man; he is well-to-do
извънредно ПОЛОЖЕНИЕ a state of emergency
военно ПОЛОЖЕНИЕ martial law
обявявам военно ПОЛОЖЕНИЕ declare martial law
в ПОЛОЖЕНИЕ на война in a state of war
обсадноПОЛОЖЕНИЕ a state of seige, curfew
затруднително ПОЛОЖЕНИЕ a fix
неловко/неудобно ПОЛОЖЕНИЕ an awkward/embarrassing situation
в затруднено ПОЛОЖЕНИЕ съм be in strained/straitened circumstances, be hard up
в критическо ПОЛОЖЕНИЕ съм be in a critical situation,разг. in a tight spot
истинското ПОЛОЖЕНИЕ (фактите) the rights of the case
ако бях в твоето ПОЛОЖЕНИЕ if I were you, if I were in your place
поставям се в ПОЛОЖЕНИЕто на put o.s. in the рlасе/разг. shoes of
влизам в ПОЛОЖЕНИЕто на understand, sympathize with
държа се на ПОЛОЖЕНИЕ stand on o.'s dignity
подобрявам ПОЛОЖЕНИЕто си improve/better/mend o.'s fortunes, better о.'s.
справям се с ПОЛОЖЕНИЕ то get matters/things under control, manage; take the situation in hand
господар съм на ПОЛОЖЕНИЕ то be master of the situation
ПОЛОЖЕНИЕ то е променено (друг вятър вее) things have changed, разг. the shoe is on the other foot
при създалото се ПОЛОЖЕНИЕ the situation being as it is
горе-долу това е ПОЛОЖЕНИЕ то that's about the size of it
в ПОЛОЖЕНИЕ (за жена) with child, in the family way
при това ПОЛОЖЕНИЕ as the case stands, as matters stand; things being so; at this juncture; as it is, as things now stand; under the circumstances; in this situation
при това ПОЛОЖЕНИЕ на нещата things being as they are
ПОЛОЖЕНИЕ то на нещата the lie of the land
при ПОЛОЖЕНИЕ, че provided
в ПОЛОЖЕНИЕ съм да be in a position to
общи положения general principles


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG