постъ̀пвам

Значение на думата постъпвам

постъпваш, несв. и постъпя, св.
1. Действам по определен начин. Постъпвам според разбиранията си.
2. Устройвам се някъде. Постъпвам на работа.
3. Пристигам по назначение. Постъпва молба. Постъпват пари.

Синоними на думата постъпвам

(гл.) влизам, включвам се, зачислявам се, зачислен съм, започвам, захващам
(гл.) действувам, правя, върша
(гл.) държа се, нося се, отнасям се, имам поведение
(гл.) извършвам
(гл.) третирам

Превод на думата постъпвам на английски език

1. (действувам, държа се) act; behave
(no даден начин) proceed (при, в случай на in)
как да постъпим? how shall we go about it? how shall we proceed? what are we to do now?
ПОСТЪПВАМ подло с play a dirty trick on, play it low on
ПОСТЪПВАМ правилно спрямо do right by s.o.
ПОСТЪПВАМ справедливо с do justice to, deal fairly/justly with
ПОСТЪПВАМ несправедливо с do an injustice to, deal unfairly/unjustly with
ПОСТЪПВАМ честно play fair, be fair to s.o.
постъпете, както намерите за добре do as you think best/fit
2. (влизам)
ПОСТЪПВАМ в (училище, болница-като болен и пр.) enter
(в организация) join
ПОСТЪПВАМ във войската/флотата enrol in the army/navy
ПОСТЪПВАМ в университет enter a university
ПОСТЪПВАМ на военна служба join the army, enlist for military service
ПОСТЪПВАМ на работа go to work (при for), (с подписване на договор)sign on
ПОСТЪПВАМ ви фабрика go to work in a factory
ПОСТЪПВАМ на служба take up o.'s duties
ПОСТЪПВАМ на служба при enter the service of
ПОСТЪПВАМ на държавна служба enter public service
3. (за поща, документ) come in; be received
постъпило е заявление an application has come in
сумите постъпиха в банката the sums have been received at the bank, the sums have reached the bank


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG