пра̀вя

Значение на думата правя

правиш,мин. св. правих и правих, мин. прич. правил и правил, несв.
1. Какво. Извършвам някаква работа, дейност; върша. Правя гимнастика.
2. Какво. Произвеждам, изработвам. Правя кукли.
3. Какво. Ставам причина за нещо. Правя лоша шега.
4. Прекарвам времето. Какво правиш вечер?
5. Постъпвам по определен начин. Добре правиш. Какво ще правиш с него?
6. Кого/какво, на кого/на какво. Привеждам в друг вид, представям за друг. Правя го на маймуна.
7. Заедно със съществителното след него означава едно действие – правя грешки (греша), правя анализ (анализирам), правя критика (критикувам) и др.
8. Разг. Намествам изкълчени стави. – правя се. На какво. Преструвам се. Правя се на глупак.
Правя въпрос. Изявявам претенции към нещо.
Прави (ми) чест. Похвално е (за мен).
Правя вятър. Лаская.
Правя главата. Напивам се.
Правя кал. Жарг. Пакостя (обикн. като клюкарствам по адрес на някого).
Правя капитал. Отдавам прекалено голямо значение на нещо.
Правя мили очи. Подмилквам се, угоднича.
Правя пари/пара. Забогатявам.
Правя политика. Старая се да угодя на някого, за да направи нещо за мен, в моя полза.
Правя се на две и половина. Преструвам се на глупав, за да заблудя някого.
Правя се на дръж ми шапката. Жарг. Преструвам се на глупав.
Правя се на тапа. Жарг. Преструвам се на глупав.
Правя си оглушки. Преструвам се, че не чувам, когато ме карат да направя нещо.
Правя си труд. Старая се да извърша нещо.
Правя си устата. Намеквам, подсещам за нещо, което желая.

Синоними на думата правя

(гл.) върша, сторвам, извършвам, направям, осъществявам, изпълнявам, реализирам, действувам
(гл.) работя, занимавам се, изработвам, създавам, произвеждам, творя, сътворявам
(гл.) причинявам, предизвиквам, уреждам, организирам, устройвам
(гл.) чиня, струвам, коствам, влизам в работа, хващам място
(гл.) провеждам
(гл.) държа се, постъпвам
(гл.) построявам, изграждам, фабрикувам, съчинявам, написвам, съставям
(гл.) формулирам, тегля, вадя

Превод на думата правя на английски език

на/превръщам в ПРАВЯ reduce/burn to ashes
ставам на ПРАВЯ be reduced to ashes
посипвам си главата с ПРАВЯ do penance in sackcloth and ashes; put ashes on o.'s head, cover o.'s head with ashes
тури му ПРАВЯ let bygones be bygones, forget it
ПРАВЯ на езика ти touch wood
1. (изработвам, произвеждам) make
(извършвам, изпълнявам, уреждам) do
(сграда, мост и пр.) make. build
(грешка) make, perpetrate
(чaй, кафе и пр.) make
ПРАВЯ гаргара gargle
ПРАВЯ добро do good
ПРАВЯ впечатление на някого make/produce an impression on s.o., impress s.o.
ПРАВЯ всичко възможно do o.'s utmost, do what one can
ПРАВЯ въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about)
ПРАВЯ избори hold elections
ПРАВЯ засечка misfire, hang fire
ПРАВЯ изключение make/be an exception
ПРАВЯ икономии make economies, economize
ПРАВЯ един кръг сп. get round one lap
ПРАВЯ комплимент pay/make a compliment
ПРАВЯ магарии get into mischief
има още много да се прави much yet remains to be done
ПРАВЯ опити make experiments, experiment
ПРАВЯ посещение pay a visit (на to)
ПРАВЯ преброяване на населението take a census. of the population
ПРАВЯ предложение make it proposal (на to), (на събрание) table a motion, (за женитба) propose to a lady
ПРАВЯ сватба get married; give a wedding party, make a wedding feast
ще правите ли сватба? are you going to give a wedding party/reception/feast?
ПРАВЯ сензация make/cause a sensation
ПРАВЯ снимка take a picture/snapshot
ПРАВЯ стъпка take a step
'ПРАВЯ състояние make money/a fortune
ПРАВЯ услуга на някого do s.o. a favour/service/kindness
2. (постъпвам, действувам) do, act
прави, както ти казвам-do as I tell you
прави, каквото прави, все-радиото слуша he does nothing but listen to the radio, he keeps listening to the radio
ПРАВЯ, каквото си ща have o.'s own way; obtain o.'s way
ПРАВЯ (с някого), каквото си ща turn/twist/wind (s.o.) round o.'s (little) finger; mould s.o. like wax
добре прави той, че he does well to (c inf.)
зле правите, като уоu are wrong to
ПРАВЯ същото do the same; follow suit
3. (представям някого за някакъв) take (s.o.) for
защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child?
тази рокля я пвави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is; this dress is not slimming
4. (превръщам в) turn (s.th.) into, make into
ПРАВЯ нощта на ден turn night into day, (работя до късно) burn the midnight oil
ПРАВЯна пепел burn to ashes
5. (при смятане) make
пет по пет правят двадесет и пет five times five make twenty five
6. (ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about
град глад не прави hail will/does not cause hunger
този. шум ме прави да пощурея this noise drives me mad
какво правите? how are you? how are you getting along?
какво ще я правиш тази къща? (за какво ти е) what are you going to do with this house? what earthly good will this house be to you?
не знам какво ще правя с тези... (не ми са нужни) I have no earthly use for..., I have no idea what to do with...
ПРАВЯ дългове make/contract debts
ПРАВЯ мили очи fawn (upon), toady
ПРАВЯ някому компания keep s.o. company
това ви прави чест it does you credit
ПРАВЯ поведение stand on o.'s good behaviour, put o.'s best foot forward
ПРАВЯ подаръци give/make presents
ПРАВЯ скомина на някого set s.o.'s teeth on edge
ПРАВЯ-струвам contrive, leave no stone unturned
ПРАВЯ температура run a temperature
ПРАВЯ бебе на get (a girl) ; n trouble, make (a woman) pregnant; put (a woman) in the family way
ПРАВЯ си застраховка take out an insurance
ПРАВЯ си зъбите have o.'s teeth fixed, have o.'s teeth attended to
ПРАВЯ си илюзии cherish illusions
ПРАВЯси косата на апарат have o.'s hair permed, have a perm
ПРАВЯ си костюм (н пр.) have a suit (etc.) made
ПРАВЯ си къща have a house built
ПРАВЯ си сметката без
ПРАВЯ make/stage/engineer a coup
7. (обрат) turn, (radical) change


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG