ръка̀

Значение на думата ръка

мн. ръце, ж.
1. Горен крайник на човек от рамото до пръстите или от китката до пръстите. Слаби ръце. Слагам ръкавици на ръцете си.
2. Прен. Власт, сила, грижа. Предавам го в твоите ръце.
3. Прен. Човек. Тая ръка не можеш да я избегнеш току-така.
4. Обществено положение, издигнатост. По-първа ръка хора.
5. Разг. Отделен етап на обработка, отделно събиране на нещо. Трета ръка малини.
Вдигам ръка.
   1. Гласувам или давам знак, че искам думата.
   2. Опълчвам се срещу някого.
Вдигам ръка/ръце от някого. Отказвам се от някого или от нещо, лишавам от подкрепата си.
Вземам в ръцете си. Поставям под свое разпореждане, залавям се с нещо.
Връзвам (си) ръцете. Ограничавам по някакъв начин, създавам пречки.
Гледам в ръцете. Очаквам нещо от някого, обикн. подарък.
Далеч ми стига ръката. Разполагам с много средства, с голяма власт.
Дясна ръка. Пръв помощник.
Имам дълга ръка/ръце. Крадлив съм.
Имам златни ръце. Сръчен съм.
Имам на ръка. Разполагам с пари или с друго нещо, което всеки момент мога да използвам.
Имам под ръка. Разполагам с някой, готов във всеки момент да ми помогне, или с нещо, което е на удобно място.
Искам ръката. Правя предложение за женитба.
Измивам си ръцете. Освобождавам се от отговорност.
Кръстосвам ръце. Спирам да работя, да действам за постигането на някаква цел.
Махвам (с) ръка. Ставам безразличен.
Минавам от ръка на ръка. Ставам собственост или бивам използван последователно от различни хора.
На бърза ръка. Набързо.
На ръка. В брой.
Нося на ръце. Полагам големи грижи за някого да живее добре.
От втора ръка. Не от първоизточника.
Оставям си ръцете. Пренебр. Извършвам някаква работа лошо, небрежно, грубо.
Откъсват ми се ръцете. Много съм уморен от тежък физически труд.
Плюя си на ръцете. Захващам се усърдно за работа.
Подлагам ръка. Прося
Подавам ръка. Помагам.
Потривам (си) ръце(те). Изпитвам задоволство от нещо.
Ръка за ръка. Заедно.
С голи ръце. Без оръжие.
Слагам си ръка(та) на сърцето. Говоря искрено, прямо; признавам си.
Имам лека ръка. Имам късмет при теглене на жребий.
С лека ръка. Безгрижно, лекомислено.
С празни ръце. Без нищо, без да съм успял в нещо или да съм помогнал.
Твърда ръка. Силна, непоколебима власт.
Цапам/мърся си ръцете. Извършвам нещо непочтено, престъпление.
Широка ми е ръката. Прекалено разточителен съм, не пестя.

Синоними на думата ръка

(същ.) мишца, десница, длан, лапа
(същ.) подкрепа, арка, сила, помощ, подпора, защита, покровителство, опора
(същ.) сръчност, умение, майсторство

Превод на думата ръка на английски език

1. hand
(от китката до лакьта) fore-arm
(от китката до рамото) arm
РЪКА за РЪКА hand-in-hand (с with)
с РЪКА with o.'s hands, with the hand
с шапка/револвер и пр. в РЪКА hat/revolver in hand
с ръце в джобовете with o.'s hands in o.'s pockets, hands in pockets
с ръце отзад with o.'s hands behind o.'s back
с голи ръце with bare hands
с празни ръце empty-handed
на РЪКА (саморъчно) by hand
нося/тъка/пиша на РЪКА carry/weave/write by hand
шито на РЪКА hand-sewn
нося (дреха) на РЪКА carry on o.'s arm
вдигам РЪКА hold up/raise o.'s hand
вземам/хващам за РЪКА take by the hand
водя за РЪКА lead by the hand
подавам РЪКА hold. out o.'s hand (на to), (помагам) lend/give; a helping hand (на to)
слагам си РЪКАта на ухото cup o.'s ear
хващам с РЪКА catch with the hand
хващам някого под РЪКА take s.o.'s arm. slip/draw o.'s arm through s.o.'s
хванати под РЪКА arm in arm
вземам/нося на ръце take/carry in o.'s arms
държа здраво в ръцете си hold tight in o.'s grasp
държим се за ръце hold hands
пипам с ръце handle
плясвам през ръцете rap over the knuckles
горе ръцете! hands up!
2. (обществено положение) standing, rank
средна РЪКА хора ordinary/middle-class people
хора от всякаква РЪКА people of all ranks
човек от първа РЪКА a man of high standing
3. мн. ч. (власт) hands
в ръцете на in the hands of, at the mercy of
е в ръцете на (зависи от) rests with, (за право) resides in
в добри/сигурни ръце in safe hands
държа в ръцете си hold in the hollow of o.'s hand
оставям се в ръцете на put o.s. in s.o.'s hands
поемам работите в ръцете си take matters in hand
4. (беритба) priming
5. (карти) hand
(взятка) trick
(възможност за игра) entry
решаващата РЪКА the odd trick
на РЪКА (на разположение) at hand, (на склад) on hand
имам пари на РЪКА have money at hand
на бърза РЪКА hastily, hurriedly
offhand. slapdash, (много бързо) in no time
това е едно на РЪКА this is one thing certain; of course
плащам на РЪКА pay down/cash, pay (down) on the nail
под РЪКА (на разположение) near at hand, ready to hand, within easy, reach handy; easily available
от РЪКА наРЪКА from hand to hand
минавам от РЪКА на РЪКА pass from hand to hand, (за имот) change hands
от първа/втора РЪКА at first/second hand; first-/second-hand (attr,)
знам от първа РЪКА have first-hand information, know first-hand
вдигам РЪКА върху lift a hand against
вдигам ръце (признавам се за побе-ден) hold up o.'s hands, throw up the sponge, throw in o.'s hand, (отказвам се) give up
вдигам ръце от give up (as a bad job)
искам РЪКАта на ask for s.o.'s hand, seek s.o. in marriage
подлагам РЪКА beg
слагам/турямРЪКА на lay (o.'s) hands on
махвам (с) РЪКА на lose all interest in
не мърся/цапам ръцете си keep o.'s hands clean
подписвам с две ръце be dead sure
развързвам ръцете на някого give s.o. a free hand
развързани ми са ръцете have a free hand
ръцете ме сърбят да my fingers itch to
измивам си ръцете wash o.'s hands (of)
имам дълги ръце be thievish
имам златни ръце have deft fingers, be good with o.'s hands
имам лека РЪКА be nimble-fingered, be lucky
отпускам ръце give in
оставил си ръцете he's bungled it, he's made a mess of it
плюя си на ръцете set to (with a will), roll up o.'s sleeves
потривам ръце rub o.'s hands, gloat (over)
скръствам ръце fold o.'s arms
стоя със скръстени ръце do nothing (about s.th.)
давам с едната РЪКА, вземам с другата give with one hand, take back with the other
спирам такси с РЪКА hail a taxi
дясна РЪКА


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Най-подробния български съновник - над 7000 тълкувания.

Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG