Вие въведохте яровизация

Няма намерена дума яровизация

Вероятно сте искали да изпишете някоя от следните думи?

фаворизация

поляризация

валоризация