голя̀м

Значение на думата голям

голяма, голямо, мн. големи, прил.
1. Значителен по размери, по сила. Голяма чанта. Голяма радост.
2. Значителен по количество и брой; многоброен, многочислен. Голямо ято птици.
3. Продължителен, дълготраен; дълъг. Голямо чакане падна.
4. Много важен, съществен, забележителен, изтъкнат. Голяма загуба. Голям писател.
5. На повече години или по-възрастен. Това е по-голямата ми дъщеря. Вече си голям, не бива да правиш така.
Голяма работа! Разг. Реплика за омаловажаване на нещо, за подчертаване, че няма да има отрицателни последици.
Държа се на голямо. Разг. Големея се, надувам се, правя се на важен.
Мало и голямо. Разг. Всички хора.
Чудо голямо! Разг. Реплика за изразяване на пренебрежително отношение към нещо станало или за омаловажаване на нещо.

Синоними на думата голям

(прил.) немалък, обемист, обширен, просторен, разширен, уголемен, огромен, необхватен, извънмерен, безпределен, безграничен, безкраен, колосален, грандиозен, гигантски, значителен, чувствителен
(прил.) едър, наедрял, дебел, снажен, развит, висок, възмъжал, възрастен
(прил.) велик, именит, изтъкнат, прочут, забележителен
(прил.) важен
(прил.) крупен
(прил.) широк
(прил.) масивен, тежък
(прил.) съществен, фактически, истински, основен, главен
(прил.) ужасен, страхотен, славен, чудесен, знаменит

Превод на думата голям на английски език

big, large
(порасъл, възрастен) grown. old
(важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
(no-важен) major
(за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
(за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
(за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
(за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
(за цифра, скорост, похвала и пр.) high
(възторжен, пламенен) keen, great
(едър) walloping
доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions
недостатъчно ГОЛЯМ on the small side
много ГОЛЯМ sl. whopping
твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to
ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage
ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception
моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother
той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)
пo-ГОЛЯМ, най-ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest
моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother
ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town
ГОЛЯМ доход a large/high income
ГОЛЯМ залък too big a bite
прен. a tall order; tough going
ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice
ГОЛЯМ интерес deep/keen/great interest
ГОЛЯМ късмет a lot of luck; a great piece of luck
в ГОЛЯМ мащаб on a big/large scale; wholesale
largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost
ГОЛЯМ огън a big/large fire
воен. heavy fire
ГОЛЯМ опит wide/large experience
ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer
ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe
ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke
ГОЛЯМ чиновник a high official
ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult
вж. големец
ГОЛЯМ шум а great/loud noise
ГОЛЯМa буква a capital letter
ГОЛЯМa гордост great/intense pride
ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
ГОЛЯМa заплата a high salary
ГОЛЯМa дума a large statement
ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book
ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition
ГОЛЯМa къща a large house
ГОЛЯМa любов a grand passion
ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability
ГОЛЯМa обиколка an extensive tour
ГОЛЯМ а опасност grave danger
ГОЛЯМa прилика a strong resemblance
ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference
ГОЛЯМa река a big/great river
ГОЛЯМa сватба a grand wedding
ГОЛЯМa сила great strength
пo-ГОЛЯМ а сила superior strength
ГОЛЯМa смелост high/great courage
ГОЛЯМa София greater Sofia
ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight
ГОЛЯМa уста a large mouth
c ГОЛЯМa бързина in great haste
с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed
с най-ГОЛЯМа бързина in all haste
с най-ГОЛЯМa скорост with all speed
ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward
ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval
до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree
ГОЛЯМa част от a good/large part of
пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of
в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly
най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion
за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise
с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict
ГОЛЯМo внимание close attention
с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively
ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
ГОЛЯМo дете a grown-up/big child
ГОЛЯМо име a great/big name
ГОЛЯМo междучасие a long interval/break
ГОЛЯМo облекчение intense/great relief
ГОЛЯМo огледало a full-length mirror
ГОЛЯМо парче chunk
ГОЛЯМо прилежание steady/great application
ГОЛЯМo разстояние a long distance
от ГОЛЯМо разстояние from a far distance
ГОЛЯМo семейство a large family
ГОЛЯМо събитие a big/great event
ГОЛЯМo търпение


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG