добъ̀р

Значение на думата добър

добра, добро, мн. добри, прил.
1. Който прави добро, който проявява отзивчивост, разбиране към другите. Добър човек.
2. Който е израз, проява на добро, на отзивчивост към хората. Добра усмивка. Добър поглед. Добри думи.
3. Който носи добро; благоприятен. Добри новини.
4. За предмети – ценен, подходящ, хубав. Добра книга. Добра специалност.
5. Който се съобразява, отговаря на определени изисквания. Добра подготовка. Добър зъботехник. Добро поведение.
6. Близък; с когото се разбираме добре. Добър познат. Добър приятел.
7. Благополучен, охолен. Добър живот.
8. За количество, обем – достатъчно голям. Добри пари.
9. Като същ. Оценка четири в шестобалната система.
същ. доброта, ж.
Добро утро. Добър ден. Добър вечер. Поздрави пожелания при среща в различните часове на деня.
Добра среща. Разг. Поздрав при среща.
Добра стига. Разг. Поздрав при среща след настигане по път.
Добро име. Добра оценка на обществото, с която се ползва някой човек; авторитет.
На добър час! Пожелание при предприемане на нещо – нова работа, пътуване, следване и др.
На добър ти час! Разг. Пренебр. Прави каквото искаш, махай се, не ме занимавай повече със себе си.

Синоними на думата добър

(прил.) благ, мек, хрисим, смирен, снизходителен, състрадателен, милостив, отзивчив, човешки, добродушен, бащински
(прил.) добряк, наивник, доверчив
(прил.) доброкачествен, хубав, харен, както трябва, като хората
(прил.) благоприятен, полезен, доходен, износен
(прил.) приятен, мил, любезен
(прил.) сърдечен
(прил.) добросърдечен
(прил.) задоволителен, сносен, достатъчен
(прил.) изгоден, завиден
(прил.) ловък, сръчен, пъргав
(прил.) симпатичен
(прил.) правилен, уместен, основателен
(прил.) поносим, търпим, свестен, разбран, чудесен
(прил.) удобен
(прил.) изобилен, богат
(прил.) отличен, прекрасен
(прил.) ценен, оправен
(прил.) честен, почтен, уважаем, достопочтен
(прил.) без грешки
(прил.) щедър, благотворителен, великодушен, човеколюбив

Превод на думата добър на английски език

1. (благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super, best; good-natured, kind(-hearted)
ДОБЪР съм към някого be good/kind to s.o.
той е добро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow
хайде, ти си добро момче there/that is a good boy; there, be a good boy
добро дело kindness, kind deed
добро сърце a kind/warm heart; kindness of heart
добри намерения good intentions
с добри намерения нар. in good faith
прил. well-meaning
с най-добри намерения with the-best of intentions
имам ДОБЪР характер be good-natured
имам добри чувства към; be kindly disposed towards, feel kindly towards
правя се на ДОБЪР пред ingratiate o.s. with
2. (любезен) kind, good
бъди така ДОБЪР да be so kind as to (c inf.)
ще бъдете ли така добри да... will you kindly...
с добри обноски polite, well-mannered
3. (с необходимите качества) good/high quality (attr.)
(задоволителен) fair
(благотворен) good, salutary
(способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent
не кой знае колко ДОБЪР indifferent
ДОБЪР за здравето good for the health
ДОБЪР в работата си good at his work/job
най-ДОБЪР след някой друг second best
ДОБЪР апетит a good/hearty appetite
ДОБЪР живот a good life
ДОБЪР край a happy end(ing)
ДОБЪР познавач на a good/fair judge of
ДОБЪР признак a good/hopeful sign
ДОБЪР съвет good/sound advice
ДОБЪР урок a good/salutary lesson
ДОБЪР шанс a good/fair chance
добра армия an efficient army
добра памет а good/tenacious memory
добра политика a good/sound policy
добра работа (занятие) a good job, (добре свършена) (a piece of) good work
на добра работа съм have a good job, be gainfully employed
добро бъдеще bright prospects
добро здраве good/sound/robust health
добро материално положение easy circumstances
в добро състояние (за човек) well, doing well/nicely, (добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order
добро функциониране (на машина) proper working
добри пари good money
струва добри пари cost a pretty penny
в добри и лоши дни in good days and bad
4. (ученическа бележка) good, B
много ДОБЪР very good
ДОБЪР ден (официално) good day, (преди обед) good morning. (след обед) good afternoon
ДОБЪР вечер good evening
добро утро good morning
(на) ДОБЪР път a good/pleasant journey to you, bon voyage
пожелавам някому ДОБЪР път wish s.o. a safe journey
на ДОБЪР час вж. на ДОБЪР път; good luck
в най-добрия случай at best, at the very most
нищо добро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served
и таз добра! well, I never! you don't say! a pretty business! goodness! ДОБЪР е господ! let's hope for the best! God's mercy is great!
прием the book was well received
не ДОБЪР думи да words fail me to
не намерих сили да I couldn't bring myself to
ДОБЪР извинение find an excuse
въпросът ми не намери отговор my question got no answer
той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn't think of an answer
ДОБЪР приложение find application (в in)
ДОБЪР разрешение на въпрос find a solution to a problem
ДОБЪР си мястото/средата find o.'s (own) level
не мога да си намеря място прен. вж. на ДОБЪР път
намерил си кого да питаш you've hit upon a fine one to ask
сега намери да се измокриш you've picked just the right moment to get wet
ще си го намери рано или късно sooner or later he'll get what he deserves; sooner or later he'll (have to) pay for it/for everything
сега ли намери (да) you've chosen a bad moment (to), you've chosen the wrong time (to)
ДОБЪР си майстора meet o.'s match
не мога да си намеря място I'm beside myself (от with)
да не са ме намерили на улицата? I'm not just anyone
намерил село без кучета throw o.'s weight about and go unpunished; throw o.'s weight about and get away with it; do as one pleases
ДОБЪР се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located; be situated, lie
(срещам се-за минерал, животински вид и пр.) occur, be found
къде се намира информационното бюро? where is the inquiry/information office?
той се намира някъде наблизо he is somewhere about
свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table
никой не знае къде се намира сега той his present whereabouts are unknown
къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet?
това се намира на пазара it is available on the market; you can find it in the market
тази книга не се намира this book is not (to be) found; this book is out of print
намира ли се лекарство, което да... is there any medicine available that will...
все нещо ще се намери something is sure to turn up
ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now?
да ти се намира случайно една игла? do you happen to have а needle?
случайно се намери кола a cab chanced by
ДОБЪР се в чудо be at a loss
къде се намираш? where do you think you are? what are you doing?
ДОБЪР се на работа do s.th. just to kill time
колкото да се ДОБЪР на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th.
говоря колкото да се ДОБЪР на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it
ДОБЪР се натясно be in a tight comer
ДОБЪР сe под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect
вземи повече хляб да се намира get some more bread just in case
дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy
детето се намери рано сутринта the child was found early in the morning, (роди се) the child was born early in the morning


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG