лош

Значение на думата лош

лоша, лошо, мн. лоши, прил.
1. За човек – който е зъл, злобен. Лоша жена. Лош човек.
2. Който е недоброкачествен, негоден, развален. Лоша храна. Лош вкус. Лош хляб. Лоши обувки.
3. Който не е такъв, какъвто трябва, или който се извършва незадоволително, слабо. Лош специалист. Лош ученик. Лоша съпруга. Лоша дъщеря. Лошо изпълнение. Лоша игра.
4. Който носи, предсказва нещо недобро. Лош знак. Лош ден. Лош сигнал.
5. Прен. Труден, тежък, мъчителен. Лош живот.
6. Прен. За време – студено, дъждовно или неблагоприятно. Лошо време. Лоша зима.
7. Прен. За болест – опасен, тежък.
8. Като същ.: лошо, лошото. Лоши неща. На следващата година дойде лошото.
Излиза/излезе ми лоша дума/лошо име. Разг. Разпространява се, оформя се лошо мнение за мене.
Лош проводник. Материал, който не провежда електрически ток. Хартията е лош проводник.
Лоши езици. Клеветници, интриганти.
Тръгвам/тръгна по лош път. Ставам неморален, нечестен, порочен.

Синоними на думата лош

(прил.) жалък, противен, безполезен, безсмислен
(прил.) застрашителен, страшен, злобен, зъл, престъпен
(прил.) злостен, зле настроен, злъчен
(прил.) заплашителен
(прил.) жесток, враждебен, неприязнен, вреден, неблагоприятен
(прил.) недоброкачествен, негоден, слаб
(прил.) непослушен, немирен, невъзпитан
(прил.) неприятен, свадлив, опасен
(прил.) нереден, несправедлив, неморален, грешен
(прил.) несполучлив, фалшив
(прил.) неточен, неопределен, неясен
(прил.) отвратителен, ужасен, невъзможен
(прил.) гаден, мазен
(прил.) раздразнителен, мрачен, неприличен
(прил.) суров, тежък, труден

Превод на думата лош на английски език

1. (недобър, отрицателен, зъл) bad (comp. worse, super, worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent
ам. mean
ЛОШ език bad/foul language
имам ЛОШ език be foul-mouthed/-tongued
държа ЛОШ език към abuse, call (s.o.) names
говоря ЛОШи работи за speak ill of
ЛОШ нрав ill-nature, a nasty temper
с ЛОШа кръв (за кон) vicious
имам ЛОШ нрав be ill-/bad-tempered, be vicious
ЛОШo държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour
имам ЛОШо държане be ill-mannered
ЛОШo име a bad name
ползувам се с ЛОШо име have a bad name
ЛОШa слава ill fame, notoriety, disrepute
ЛОШи дела bad/dark deeds
ЛОШи пътища прен. evil ways
ЛОШи чувства ill/hard feeling, bad blood
ЛОШи очи evil eyes
с ЛОШ поглед squint-eyed
ЛОШo храносмилане bad/poor digestion, indigestion
ЛОШa компания low company
ЛОШи другари bad/vicious companions
ЛОШo мнение a low/poor opinion
имам ЛОШо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of
ЛОШa услуга an ill office, disservice
ЛОШo настроение a low mood, low spirits; pettishness, petulance, sullens
ЛОШи времена hard times
ЛОШa новина bad/cold news
ЛОШo предчувствие misgiving, foreboding
ЛОШ проводник non-conductor
ЛОШo ръководство poor/ill management; mismanagement
ЛОШo ръководене/администриране misconduct, mal-administration
ЛОШo управление misrule
ЛОШ късмет bad/ill luck; mishap, misfortune, hard lines
ЛОШo състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair
ЛОШa дума а cross word
ЛОШo предзнаменование a bad/an ill omen; finger/(hand-)writing on the wall
ЛОШa грешка a bad mistake
ЛОШ удар a bad shot
ЛОШa рана a bad/nasty wound
ЛОШo порязване a nasty cut
погаждам някому ЛОШ номер play s.o. a nasty trick
не ставай ЛОШ! don't be nasty! това е ЛОШо за тебе that's bad for you
ЛОШa работа it's a bad business, things are looking bad, it's a tough situation
ЛОШа ти е работата you are in for it, you are in a tight spot
не е чак толкова ЛОШо it isn't (half) so bad
да не се е случило нещо ЛОШо I hope there's nothing wrong
последва нещо още по-ЛОШо worse followed
в най-ЛОШия случай at (the) worst
ако се случи най-ЛОШото if the worst comes to the worst
това не е най-ЛОШото the worst is yet to come
2. (недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor
ЛОШ въздух/дъх bad/foul air/breath
ЛОШa миризма a bad/foul/offensive smell
ЛОШa храна bad/foul/coarse food
ЛОШо качество poor/low quality
3. (незадоволителен) poor, bad, inferior; broken, incorrect
разг. miserable
ЛОШa бележка a bad mark
ЛОШo изпълнение a poor performance
ЛОШ математик съм I am poor at maths, I'm a poor mathematician
ЛОШo здраве poor/ill health
не е по-ЛОШ от другите he's no worse than the rest; he might pass in a crowd
ЛОШ играч a poor player, sl. mug
ЛОШ английски bad/broken English
4. (непослушен) naughty
5. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable
6. (за болест) bad, malignant, severe
ЛОШa кашлица/настинка a bad cough/cold
ЛОШo гърло croup
ЛОШa пъпка a malignant pistule, carbuncle, anthrax


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG