така̀

Значение на думата така

показ. нареч.
1. По този начин. И ти трябва да се учиш така. И аз мога така.
2. По следния начин. Трябва да постъпиш така: срещаш го, заговарваш го, като че ли нищо не се е случило.
3. В голяма степен, много, толкова. Така се уморих днес! Така ме боли главата!
4. Като част. За присъединяване с предходно изказване в знак на съгласие; да, наистина, вярно. Не му се учи, и това е! – За съжаление, така е.
5. Като част. За потвърждение, съгласие; да, добре, разбирам, схващам. Първо ще отидеш до магазина. – Така. А после?
6. Като част. За усилване на въпросителна дума. Как така? Защо така? Къде така?
Така и така. И без това, и без друго. Така и така си тук, да ми помогнеш в тоя превод.
Така ли? Наистина ли, вярно ли. Утре заминавам в чужбина. – Така ли? И къде ще ходиш?
Така и. Като част. За усилване, за подчертаване съдържанието на мисълта. Така и не разбрах къде е ходила.
И така. За въвеждане на обобщение, заключение. И така, България достига своя разцвет...
Така че/така щото. Съюз. За въвеждане на подчинено изречение за последица. Аз вече бях излязъл, така че нищо не успя да ми направи.
Както – така и. Съюз. За съотнасяне на еднородни части. Той престана да общува както с баща си, така и с мене.
Така/тъй или иначе/инак. По този или по друг начин, по различни начини, по безразлично какъв начин. Пътувах с влак, после с автобус, после пак с влак – няма значение, така или иначе пристигнах навреме.

Синоними на думата така

(нар.) тъй, по такъв начин, по този начин, тъкмо тъй, точно тъй, именно
(нар.) да, вярно, правилно, истина, наистина

Превод на думата така на английски език

1. (за начин) thus, so. (in) this/that way, in such a way; like this/that
(no този начин) thereby
ето ТАКА ! that's the way (to do it)!ТАКА ли? really? indeed? is that so? is that really the case? so that's it?
каза му, ТАКА ли? you told him, did you?
ТАКА не се говори that's not the way to speak
работата стои ТАКА thisis how matters stand
ТАКА си е, ТАКА стоят работите that's the way it is, that's how matters stand
ТАКА му и казах that's what I told him
ТАКА кажи that's more like it
как ТАКА how come? how's that?
ТАКА-нареченият the so called
и ТАКА нататък and so on and so forth
ТАКА например (thus) for example, (so) for instance
ТАКА да се каже so to say/speak; as it were
ТАКА или иначе somehow or other; one way or (an)other; anyhow, in any event; at any rate; in either case
ТАКА погледнато looking at it in that light/way
ТАКА му се пада (it) serves him right
и той ще направи ТАКА he will do likewise
нека си остане ТАКА leave it as it is, let it remain as it is
той му отговориТАКА this is what he answered, he answered as follows
щом искаш, ТАКА да бъде well then, have it your own way
може и ТАКА да е that's as may be
и ТАКА сме си добре we're all right as we are
ако е ТАКА, то if that/it is so, then
2. (толкова) so, to such an extent
бъдете ТАКА добър да be so kind as to, be kind enough to
няма да бъде ТАКА лесно it won't be so/(разг.) that easy
3. (за потвърждение) that's it/right, that's so, to be sure, sure, so it is
ТАКА да бъде all right, very well
so bе it
xa ТАКА! that's it! както..., ТАКА и both... and
както тук. ТАКА и там both here and there, here as well as there
и ТАКА and so; therefore; hence
ТАКА че/щото so that
ТАКА че да so as to
и ТАКА и, ТАКА either way, (без друго) anyhow, anyway
(ей) ТАКА, току ТАКА just so; for no apparent reason, just like that
разхождах се ТАКА I was just walking
защо го направи?-(ей) ТАКА why did you do it?-because I felt like it
не току ТАКА not without reason, with good reason
имотът остана ТАКА the property was left uncared for
значи ТАКА so that's that


За брака, развода, и любовта

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG