такъ̀в

Значение на думата такъв

такава, такова, мн. такива, показ. мест.
1. За тъждество на качествен признак на един предмет в сравнение с вече посочен признак на същия или на друг предмет. С такъв човек не бих могъл да общувам. С такава учителка – такива резултати!
2. Толкова, така много. Такъв интересен филм не съм гледал друг път!
3. За интензифициране на качествен признак; много добър, отличен. Такава жена! Истинска мадона!
4. За интензифициране на качествен признак; в голяма степен на проява, много. Такъв вятър духа навън!
5. След същ. За интензифициране на отрицателен качествен признак. Крадец такъв! Лъжкиня такава! Мошеници такива!
Такива. Разг. Всякакви, но лоши. Такива ми ги наговори, че още не мога да се успокоя.
Такъв-онакъв. Какъв да е, всякакъв. Може да е такъв-онакъв, но предпочитам него за началник.

Синоними на думата такъв

(пок.мест.) подобен, сходен, еднакъв, същ, същински, идентичен, аналогичен, сроден, буквален, текстуален

Превод на думата такъв на английски език

such; that sort of
(толкова) so
(следният) the following
ТАКЪВ човек such a man that sort of man
такива хора such people
ТАКЪВ съм си that's what I am; I am built/given that way
ТАКЪВ е светът so goes the world, such is the world
такива цветя flowers like these, that sort of/such flowers
в ТАКЪВ случая in that case, in such a case, if such is the case; then
пo ТАКЪВ начин in such a way/manner; in this way/manner, so, thus
ТАКЪВ, какъвто such as
той си е ТАКЪВ he's just that sort of a fellow/man; that's just like him; he's given that way
в ТАКЪВ и ТАКЪВ час at such and such an hour
знам ги аз такива I know that sort
той не е ТАКЪВ човек he is not that sort of a man
положението съвсем не е такова that's nothing like the situation; the situation is quite different
такава ли била работата? is that how matters stand? so that's how matters stand! is that the case/situation?
те всички са такива they are all like that, (еднакви) they are all alike, they are all the same
такива като него the likes of him
ако изобщо има такива if there are any at all
той не е ТАКЪВ, за какъвто го мислите he is not the (kind of a) man you think he is
такива не ми минават, да ги нямаме такива I'll have none of that. none of your tricks; that can't get by me; I'm not having any; I won't stand for it
недей ги приказва такива don't talk like that
има такива, които... there are some (people) who...
глупак ТАКЪВ! you fool
такива ми ти работи разг. so goes the world!


За брака, развода, и любовта

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG