ка̀звам

Значение на думата казвам

казваш, несв. и кажа, св.
1. Произнасям, изричам мисли. – Хайде – казва – да отидем на кино.
2. Съобщавам, разправям. Каза ли им, че ще правим къща? Не съм ти казвал за историята с парите.
3. Споделям с някого, признавам. Искам да ти кажа за моя грях.
4. Смятам, мисля нещо по даден въпрос. Аз казвам, че си прав. Не мога да кажа нищо по въпроса.
5. Поръчвам, нареждам. Ректорът каза да отидеш в кабинета му. Майка ми каза да купя хляб.казвам се. Именувам се, зова се. Казвам се Лилия.казвам си/кажа си. Разг.
1. Мисля си. Казвам си, че трябва да свърша и тази работа.
2. Признавам си, споделям. Кажи си мъката, ще ти мине. В полицията си каза всичко.
Кажи-речи. Горе-долу, почти. Кажи-речи съм готов.
Казвам/кажа тежката си дума. Изказвам последно, решаващо мнение.
На черното бяло казвам/кажа. Разг. Твърдя за нещо очевидно, че не е така.

Синоними на думата казвам

(гл.) говоря, думам, хортувам, викам, мълвя, бъбря, мърморя
(гл.) произнасям, изказвам, издумвам, изразявам, изговорвам, изричам, отсичам, отрязвам, споменувам, изхортувам, измъмрям, измърморвам, изказвам се, изразявам се, излагам се
(гл.) разговарям се, раздумвам се, разбъбрям се, наговорвам, надумвам, нахортувам
(гл.) поговорвам, подумвам, поприказвам, поиздумвам, поразговорвам се
(гл.) проговорвам, продумвам, промълвям, промърморвам
(гл.) доразказвам, доизричам, доизказвам
(гл.) заявявам, твърдя, поддържам, уверявам, потвърдявам
(гл.) обаждам, съобщавам, известявам, издавам, разкривам
(гл.) излагам, изявявам, обявявам, формулирам
(гл.) изразявам с думи
(гл.) показвам, посочвам, обяснявам
(гл.) предавам

Превод на думата казвам на английски език

1. say (на to), tell (на-)
(съобщавам на) tell
какво искаш да кажеш с това? what do you mean by that?
кажи де! казвай де! come on! go ahead! speak up! out with it! какво казваш! (учудване) you don't say so! you don't mean it! you don't mean to say so! какво искаш да кажеш? (за инсинуация) what are you driving getting at?
нищо не КАЗВАМ keep quiet; not utter a word
не казвай никому! not a word to anyone! mum's the word
точно казано, собствено казано strictly/properly speaking; as a matter of fact
казано накратко, казано с две думи in short, in brief, to be brief, to make a long story short
общо казано generally/roughly speaking
иначе казано in other words
да кажем (например) let us say; say
как да кажа? how shall I put it?
той иска да ти каже нещо he wants (to have) a word with you
само кажи и ще го направя say the word and it will be done
да си кажа право/правичката frankly speaking, to be frank, to tell you the truth
казват, че it is said/they say that
казват, че е добър учен he is said to be a good scholar
без да каже ни дума without (saying/uttering) a word
2. (нареждам, заповядвам) tell, bid
прави каквото ти казвам do as I tell/bid you
3. (разказвам, декламирам) tell, relate, narrate, recite
КАЗВАМ приказка tell a story
тя му каза тайната си she told him her secret, she confided her secret to him
КАЗВАМ си мъката вж. мъка
КАЗВАМ наизуст вж. мъка
4. (съобщавам име, тел. номер и пр.) give
той си каза името he gave his name
КАЗВАМ си мнението give o.'s opinion (за of)
5. (наричам, именувам) call, name
как те казват? what is your name?
как му казвате във вашия край? what do you call this/what's this called in your parts?
6. КАЗВАМ си tell o.s., say to o.s., think
казваме си (взаимно) tell each other, say to each other; exchange
казахме си няколко думи we exchanged a few words
кажи-речи almost, nearly, well-nigh, approximately
кажи си думата have/say your say
казана дума, хвърлен камък а word spoken is past recalling; be as good as o.'s word
както казват юристите in legal parlance
КАЗВАМ добра дума за някого put in a (good) word for s.o.
здраве му кажи вж. мъка
между нас казано вж. мъка
на тебе ти КАЗВАМ! do you hear?
кажи каква цена искаш name your price
какво ще кажеш за този филм? what do you think about this film?
какво ще кажеш да отидем на кино? what about going to the cinema?
това се казва приятел that's what I call a friend
тези думи не й казаха нищо these words conveyed nothing to her
кажи ми да ти кажа who knows; I have no idea; I don't know
г-н кажи го де Mr. Stick-in-the-mud
ще му кажа аз на него! I'll give him what for/what's what
КАЗВАМ ce
7. (наричам се) be called
как се казвате? what's your name?
как се казва това цвете? what's this flower called?
как се казва на английски...? what is the English for...?
8. безл. казва се
в закона се казва, че the law says that
така да се каже so to say/speak; as it were
лесно е да се каже it is easy to say
трудно е да се каже it is hard to say, there is no saying
ако може така да се каже if you/one can put it like this; if that's the word
може да се каже, че you/one might say
както се казва as the saying goes


Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG