то̀лкова

Значение на думата толкова

показ. мест.
1. За еднаквост в количеството или степента на предмети и признаци. Стигат ли ти толкова пари? Бях толкова разтревожен, че нищо не разбрах. Колкото повече приказваш, толкова по-лошо става.
2. За интензифициране на количествен или качествен признак; много, твърде. Толкова мъки преживях! Толкова много!

Синоними на думата толкова

(нар.) толкоз, това количество

Превод на думата толкова на английски език

1. мест. that much/many, so much/many; this/that much
(не повече) so/that much
ТОЛКОВА! that's all! още ТОЛКОВА as much again, (за брой) as many again
ТОЛКОВА пъти so many times
ТОЛКОВА време so much time; so long
ТОЛКОВА пъти му казвах I've told him so many times/time and again
стига ли ти ТОЛКОВА? is that enough for you?
2. нар. so; this. that
ТОЛКОВА, колкото so much/many as
ТОЛКОВА много ли ти трябва? do you need it so much/badly/urgently?
това не е ТОЛКОВА лесно it's not as easy as all that, it's not that easy
ТОЛКОВА по-добре/-зле so much the/all the better/worse
колкото по-рано, ТОЛКОВА по-добре the sooner/earlier, the better
ТОЛКОВА мога that's all I can do; I can do so much and no more
какво ТОЛКОВА му харесваш? what is there so wonderful about it?
ТОЛКОВА ги е грижа тях that's all they care, they couldn't care less
все ТОЛКОВА ще ти платят the pay will be the .same
ТОЛКОВА повече, че the more so that
ТОЛКОВА ще ме видят вече that's the last they'll see of me; they won't catch me at that game again
не е ТОЛКОВА глупав, колкото изглежда he's less of a fool than he looks
и ТОЛКОВА and that's that; and that's all there is to it
ТОЛКОВА му е на човека what is man? man is a frail creature
ТОЛКОВА иТОЛКОВА (it costs) so many levs/so many pounds and pence
в ТОЛКОВА и ТОЛКОВА часа at such and such a time


Любовта в семейството

Полезно

Резервация на евтини самолетни билети и подробна информация за държави, градове и летища. Най-изгодни цени и онлайн резервация на билети.

Пожелания за всякакви поводи - рожден ден, имен ден, празници... Вижте последните новини от днес в сайта с всички български вестници, списания и онлайн медии: Vestnicibg.com.


Съставете своя лична телевизионна програма в ТВ-програма.BG